ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

منابع یا سرمایه شخصیت حقوقی چیست؟
به جمع دارائی های شخص حقوقی(که شامل وجوه نقد، غیرنقدی مانند زمین- ساختمان – ماشین آلات – برند و..) پس از کسر هزینه ها و بدهی ها، سرمایه گفته می شود. در واقع میتوان چنین گفت، منابع کل مبلغ اسمی سهام است. حداقل سهام شخصیت های حقوقی یک میلیون ریال است اما حداکثری برای آن تعیین نشده است.

منظور از افزایش سرمایه شرکت چیست؟

اشخاص حقوقی به منظور توسعه فعالیت های خود، اصلاح و بهبود ساختار مالی و تامین مالی، نیاز دارند به منابع ​​​​​​​خود اضافه کنند. راه های افزودن منابع و تامین مالی در هر شخصیت حقوقی​​​​​​​ می تواند متفاوت باشد.​​​​​​​

روش های افزایش سرمایه شرکت و تامین مالی

ماده 157 لایحه اصلاحی قانون تجارت، روش های افزایش سرمایه شرکتهای سهامی به دو روش کلی دسته بندی شده اند که هر کدام از این دو روش شامل چند روش می باشد.
 
1)صدور سهام جدید
 
2)بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود
 
که هر کدام شامل چند روش می باشد.
 
1)صدور سهام جدید شامل روش های ذیر است:
 
الف- تبدیل سود تقسیم نشده (انباشته) و اندوخته اختیاری
شخصیت حقوقی به سهام جدید یا همان سهام جایزه
ب- پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به صورت نقدی
ج- تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران به سهام جدید
د- تبدیل درآمدهای حاصل از افزودن ارزش سهام جدید به سرمایه
شخصیت حقوقی
ه- تعویض و یا تبدیل اوراق قرضه به سهام
 
2)بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود که در واقع افزایش مبلغ اسمی سهام
شخصیت حقوقی است.
 
گاهی افزودن منابع به صورت تجدید ارزیابی دارایی های شخصیت حقوقی انجام می شود.
 
در ادامه به تفصیل در مورد تمام روش های
افزودن منابع خواهیم پرداخت.

الف- تبدیل سود تقسیم نشده(انباشته) و اندوخته اختیاری
شخصیت حقوقی به سهام جدید یا همان سهام جایزه
مطابق قانون تجارت، ا
شخاص حقوقی باید سالیانه درصدی از سود را نگه داشته و در حسابی با عنوان سود انباشته در صورت های مالی خود ثبت نماید. چنانچه سود انباشته به مقدار مناسبی برسد، افزودن منابع انجام می شود و شخص حقوقی با این افزودن منابع مالی مورد نیاز خود را تامین می کند. به این سهام، سهام جایزه گفته می شود.
در این روش چون سهامداران پولی با خود وارد نمی کنند نقدینگی وارد مجموعه نمی شود، همچنین درصد مالکیت سهامداران بدون تغییر خواهد بود، به دلیل اینکه به نسبت افزایش سرمایه شرکت؛ تعداد سهام نیز
افزودن می یابد و به نسبت افزایش تعداد سهام قیمت سهام کاهش می یابد.
 
ب- پرداخت مبلغ اسمی سهام جدید به صورت نقدی
اگر
شخصیت حقوقی سود انباشته نداشته باشد و نیاز به وارد کردن منابع مالی جدید داشته باشد باید از طریق آورده نقدی سهامداران سرمایه خود را اضافه کنند چون با این روش، منابع جدید از طریق سهامداران وارد مجموعه می شود.
مطابق ‌ماده 166 در خرید سهام جدید صاحبان سهام
شخصیت حقوقی به نسبت سهامی که مالکند، حق تقدم دارن و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی‌ آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نیست. این مهلت از روزی که برای پذیره ‌نویسی تعیین می شود شروع می شود.
شخصی حقوقی جهت
افزودن منابع به این طریق، سهامداران فعلی خود را در اولویت قرار می دهد و حق استفاده از افزودن سهام را ابتدا به سهامداران خود می دهد که به آن، حق تقدم سهام گفته می شود و مهلتی به نام مهلت پذیره نویسی به سهامداران جهت خرید سهام جدید داده می شود، این مهلت معمولا 2 ماه می باشد.
سهامداران طی مدت دو ماه می توانند تصمیم بگیرند که یا با پرداخت مبلغ اسمی سهام، سهام جدید دریافت نمایند یا حق تقدم خود را بفروشند.
 
پرداخت مبلغ اسمی سهام: در این حالت، سهامداران طی مدت زمان دو ماه باید به ازای هر سهم مبلغ مشخص شده آن را پرداخت نمایند؛ در این صورت پس از انجام مراحل
افزودن منابع ، حق تقدم به سهم عادی تبدیل می شود.
 
فروش حق تقدم: اگر سهامداران، تمایلی به خرید سهام جدید نداشته باشند، می توانند در بازه زمانی دو ماهه حق تقدم خود را به سایر سرمایه گذاران بفروشند. حق تقدم ها مانند سهام عادی در بورس قابل معامله هستند.
 
چنانچه سهامداران، مبلغ اسمی سهام را پرداخت نکنند و حق تقدم خود را نیز به فروش نرسانند، پس از پایان مهلت پذیره نویسی، حق تقدم سهام به فروش می رود. یعنی شخص حقوقی حق تقدم های استفاده نشده را از طریق بورس به فروش می رساند و مبلغ حاصل از فروش را بعد از کسر کارمزدها به حساب سهامدار واریز می نماید.
 
ج- تبدیل مطالبات نقدی حال شده سهامداران به سهام جدید
چنانچه اشخاص حقیقی و یا حقوقی از
شخصیت حقوقی طلبی داشته باشند، شخص حقوقی به جای پرداخت مبلغ طلب خود سهام جدید برای آن ها صادر می کند، در واقع به جای مبلغ، سهام به آن ها داده می‌شود و این افراد به عنوان سهامداران جدید شخص حقوقی محسوب می شوند و مانند سایر سهامداران از تمام حقوق، مزایا، مسئولیت‌ها و تکالیف سهامداران شخص حقوقی برخوردار می شوند و حتی می توانند به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شوند.
 
د- تبدیل درآمدهای حاصل از افزایش ارزش سهام جدید به سرمایه
شخصیت حقوقی
برخی مواقع شخصیت حقوقی با افزایش مبلغ اسمی سهام اقدام به صدور سهام جدید می کند. به طور مثال اگر مبلغ هر سهم 1000 ریال باشد و شخص حقوقی آن را به مبلغ 4000 ریال به فروش برساند، مجموعه می تواند مبلغ ما به تفاوت فروش سهام یا همان سود حاصل شده را یا در قالب اندوخته نگهداری نماید یا به صورت نقد بین سهامداران تقسیم کند یا به اندازه آن سهام جدید صادر کرده و به سهامداران بدهد.

ه- تعویض و یا تبدیل اوراق قرضه به سهام
اوراق قرضه را به دو صورت میتوان به سرمایه مجموعه اضافه نمود.
1) تبدیل اوراق قرضه به سهام
شخص حقوقی
2) تعویض اوراق قرضه با سهام شخص حقوقی
 باید توجه نمود که در حال حاضر اوراق قرضه در هیچ مجموعه ای وجود ندارد.
 
2) بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود (افزایش مبلغ اسمی سهام
شخصیت حقوقی)
 

افزودن منابع به این طریق انجام می شود که شخص حقوقی مبلغ سهام خود را افزایش می دهد یعنی اگر مبلغ سهم 1000ریال باشد و پس از مدتی به مبلغ 2000 ریال فروخته شود در واقع ارزش اسمی سهام افزایش یافته است. این مبالغ باید توسط سهامداران به مجموعه پرداخت شود.  
برای انجام افزایش سرمایه از این طریق، دوشرط باید رعایت شود : یک: تمام سهامداران موافقت کنند. دو : تمام مبلغ افزایش یافته نقدا پرداخت شود.
 

افزودن منابع از طریق تجدید ارزیابی دارائی های شخصیت حقوقی
اشخاص حقوقی دارای دارائی هایی مانند ساختمان، زمین، ماشین آلات و تجهیزات و … هستند که آن ها را ارزیابی می کنند و به این ترتیب ارزش دارائی های آن در ترازنامه به روز می شود. در نتیجه اگر شخص حقوقی بدهی نداشته باشد و ارزش دارائی ها بالا رفته باشد، سرمایه شخصیت حقوقی​​​​​​​ افزایش پیدا می یابد. این روش یک عملیات حسابداری است و برای بهبود صورت های مالی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت افزایش سرمایه شرکت


تائیدیه و گواهی بانک مبنی بر  واریز مبلغ افزودن منابع مالی به حساب شخص حقوقی.
ارائه مدارک شناسایی تمام اعضا و شرکا / سهامداران ( کارت ملی و شناسنامه ).
ارائه مدارک ثبتی
شخصیت حقوقی: روزنامه و آگهی آخرین تغییرات، اساسنامه، تقاضانامه و شرکتنامه در مسئولیت محدود / اظهارنامه در اشخاص حقوقی سهامی خاص، آخرین لیست شرکا / سهامداران و اعضا هیئت مدیره.
در صورتی که
شخصیت حقوقی زیر نظر سازمانی فعالیت می کند، ارائه اصل مجوز تائید از مراجع مربوطه.
مهر و مضا نمودن صورتجلسه مربوط به افزایش سرمایه شرکت.
در صورت انجام صورتجلسه توسط وکیل، ارائه وکالتنامه مهر و امضا شده.
اصل فیش واریزی مبلغ افزایش سرمایه به حساب بانکی
شخصیت حقوقی.
چنانچه تمام شرکا جهت تنظیم صورتجلسه حضور نداشته باشند و در روزنامه کثیرالانتشار جهت حضور در مجمع از آن ها دعوت شده باشد، ارائه اصل آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر دعوت از شرکا جهت افزودن منابع
شخصیت حقوقی​​​​​​​ ضروری است.

مراحل افزایش سرمایه شرکت
تشکیل مجمع ( با حضور تمام یا اکثریت شرکا) و تعیین مبلغ و روش افزودن منابع
.
تنظیم و مهر و امضا نمودن صورتجلسه.
ارسال و ارائه صورتجلسه به اداره ثبت..
بررسی توسط کارشناس.
در صورتی که مراحل به درستی انجام شده باشد آگهی توسط کارشناس صادر می شود.
پرداخت هزینه قانونی اداره ثبت و دریافت آگهی.
پرداخت مبلغ روزنامه رسمی و صدور آن پس از یک هفته الی ده روز کاری.

مدت زمان افزایش سرمایه شرکت

پس از تنظیم صورتجلسه و ارسال به اداره، صدور آگهی، حدود یک هفته الی ده روز کاری زمان بر خواهد بود.

نکاتی در مورد افزایش سرمایه شرکت

مطابق ماده 165لایحه اصلاحی قانون تجارت، جهت اقدام به افزایش منابع تمام سرمایه قبلی شخصیت حقوقی، به طور کامل به حساب مجموعه واریز شود.
تمام مبلغ مورد نظر جهت افزایش به هر طریقی ( آورده نقدی، دارائی غیر نقدی، مطالبات حال شده و ....) پرداخت شود.
بابت منابع افزایش یافته، باید به میزان نیم در هزار آن را به عنوان مالیات سرمایه به اداره دارائی پرداخت نمود.