ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

انتقال کارت عضویت اتاق بازرگانی

 
در این مقاله میخوانیم:
تعریف کارت عضویت
انتقال کارت عضویت اتاق بازرگانی به چه معنی است 
مدارک جهت درخواست انتقال کارت
 حقیقی از اتاق  مبدا
مدارک جهت درخواست انتقال کارت 
 حقوقی از اتاق مبدا
مدارک جهت درخواست انتقال کارت
 حقیقی به اتاق مقصد
مدارک جهت درخواست انتقال کارت 
حقوقی به اتاق مقصد

تعریف کارت عضویت

کارت عضویت اتاق بازرگانی، کارتی است که توسط اتاق بازرگانی  شهر / استان مورد نظر برای افراد واجد شرایط صادر می شود.انتقال کارت عضویت اتاق بازرگانی به چه معنی است ؟
کارت عضویت متناسب با شهری که شخص ( حقیقی یا حقوقی ) در آن مشغول به فعالیت است و به عنوان محل قانونی خود معرفی نموده است صادر می شود. 
گاهی شخص ( حقیقی یا حقوقی ) دارنده کارت، تصمیم برتغییر محل فعالیت تجاری خود را دارد اما نه از یک محل به محل دیگر در یک شهر بلکه از یک شهر یا استان به شهر یا استانی دیگر، در این صورت باید درخواست انتقال کارت به اتاق بازرگانی شهر / استان مورد نظر داده شود.
به طور مثال؛ شخص یا شرکتی قبلا در اهواز فعالیت داشته و کارت عضویت خود را از اتاق بازرگانی اهواز دریافت نموده است اما بنا به شرایطی، محل فعالیت و کار او به تهران انتقال پیدا کرده است، در این شرایط بایستی درخواستی به اتاق بازرگانی اهواز مبنی بر انتقال کارت عضویت به اتاق بازرگانی تهران داده شود.


مدارک جهت درخواست انتقال کارت عضویت اتاق بازرگانی حقیقی از مبدا
مفاصاحساب دارائی
درخواست کتبی
اگر کارت قدیمی(دفترچه ای) باشد به اتاق مبداء تحویل داده شود.
ابطال اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
 

مدارک جهت درخواست انتقال کارت عضویت
اتاق بازرگانی​​​​​​​ حقوقی از مبدا
مفاصا حساب تامین اجتماعی
درخواست کتبی
اگر کارت قدیمی(دفترچه ای) باشد به اتاق مبداء تحویل داده شود
ابطال اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
مفاصا حساب دارائی
آگهی ثبتی انتقال
 
 
مدارک جهت درخواست انتقال کارت عضویت 
اتاق بازرگانی حقیقی به مقصد
اگر کارت دارای اعتبار باشد روندی مانند تمدید طی خواهد شد
ارائه اصل کارت بازرگانی
ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
مفاصا حساب دارائی
ارائه اسناد ملک

  

مدارک جهت درخواست انتقال کارت عضویت اتاق بازرگانی حقیقی به مقصد

اگر کارت دارای اعتبار باشد روندی مانند تمدید طی خواهد شد
ارائه درخواست کتبی
ارائه اسناد ملک
ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
مفاصا حساب دارائی.
ارائه اصل کارت بازرگانی
مفاصاحساب تامین اجتماعی
ارائه آگهی ثبتی انتقال


خدمات کامل کارت عضویت و کارت بازرگانی ما

خدمات ثبت شرکتها

خدمات ثبت برند و لوگو

انتقال کارت عضویت اتاق بازرگانی

"بازرگانان و متقاضیان محترم جهت دریافت تماس از کارشناسان ما عبارت انتقال کارت عضویت را از طریق واتس اپ یا پیامک به شماره 518 518 3 0910 ارسال نموده یا با ما تماس حاصل فرمایید"​​​​​​​