ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

تعریف سهم / سهام


مطابق ماده ۲۴ اصلاحی قانون تجارت، سهم/سهام عبارت است از: قسمتی از سرمایه یک شرکت سهامی‌ است که بر میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب سهم در شرکت سهامی‌ دلالت دارد و همچنین اوراق سهام قابلیت نقل ‌و ‌انتقال و معامله دارند.
در واقع سرمایه در شرکت های سهامی به قسمت های مساوی تقسیم می شود و سهم مشخص کننده کوچکترین واحد مالکیتی شرکت یا واحد تولیدی است. مسئولیت و مالکیت هر فرد در شرکت سهامی به نسبت سهام او در شرکت می باشد و هر سهامدار به نسبت سهم خود از شرکت حق رای دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد سهام شرکتها به مقاله سهم / سهام مراجعه فرمائید.
شرکت های سهامی به دو نوع سهامی خاص و سهامی عام تقسیم می شوند، در شرکت سهامی عام همه می توانند سهام آن را خرید و فروش نمایند اما شرکت سهامی خاص اجازه خرید و فروش در اختیار تعدادی افراد خاص می باشد. به تفصیل در مورد این شرکت ها در بخش های ثبت شرکت سهامی خاص و سهامی عام توضیح داده شده است.


شرایط صدور سهم / سهام


شرط اولیه صدور ورقه سهام یا گواهینامه موقت سهم، ثبت شرکت می باشد. قبل از ثبت شرکت صدور اوراق سهام ممنوع است.
مطابق ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت، شرط صدور سهام با نام، پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و پرداخت حداقل سی و پنج درصد سهام و تحویل تمامی سرمایه غیرنقد است.
صدور سهام بی نام، زمانی ممکن است که مبلغ اسمی سهام پرداخت شده باشد، چنانچه تمام مبلغ اسمی هر سهم پرداخت نشده باشد، صدور سهام بی نام ممنوع است.


منظور از تبدیل سهام چیست؟

مطابق ماده ۴۳ لایحه قانون تبدیل سهام عبارت است از تغییر نوع سهام شرکت از سهام بی ‌نام به سهام با نام و بالعکس به موجب مقررات اساسنامه یا تصمیم مجمع عمومی شرکت.انواع سهام در بخش سهام / سهم به تفکیک و به طور کامل شرح داده شده است.


روند تبدیل سهام بی ‌نام به سهام با نام

تبدیل سهام شرکت
مطابق ماده ۴۴ لایحه قانون، باید تصمیم به تبدیل سهام در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌ های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود، در سه نوبت آگهی شده و فاصله انتشار هر آگهی پنج روز باشد. به سهامداران مهلتی که کمتر از شش‌ ماه از تاریخ اولین آگهی نباشد، جهت مراجعه به مرکز شرکت داده می شود. در آگهی باید تاکید شود که پس از پایان مهلت ذکر شده، تمام سهام بی ‌نام شرکت را باید باطل شده تلقی نمود.

تبدیل سهام شرکت

قوانین مربوط به تبدیل سهام بی نام به با نام

ماده 45 لایحه قانونی:

همان طور که در ماده 44 بیان شد، چنانچه دارندگان سهام بی نام در مهلت شش ماهه ای که جهت تبدیل به سهام با نام اعلام شده است به مرکز شرکت مراجعه نکنند سهامشان باطل شده تلقی می شود و به تعداد این سهام، سهام با نام صادر می‌شود، سهام جدید صادر شده یا از طریق سیستم حراج فروخته می شوند یا اگر سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشد، سهام جدید صادر شده از طریق بورس به فروش میرسد.
چنانچه سهام صادر شده از طریق حراج به فروش برسد، آگهی حراج حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ‌ماهه ای که در ماده 44 اعلام شد طی یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر می‌شود. فاصله بین آگهی منتشر شده و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ‌ماه می باشد. چنانچه در تاریخ مشخص شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد، حراج تا دو نوبت طبق شرایط درج شده در ماده ۴۵ تجدید می شود.

تبدیل سهام شرکت

ماده 46 لایحه قانونی:

از فروش سهامی که به طریق ذکر شده در ماده 45 فروخته شدند، در ابتدا هزینه‌ های انجام شده مانند هزینه آگهی حراج یا هزینه کارگزار بورس کسر می شود و مابقی مبلغ، در حساب بانکی دارای بهره سپرده می‌شود. چنانچه سهامدار دارنده سهم بی نام، سهام باطل شده را طی ده سال پس از تاریخ فروش سهم به شرکت ارائه دهد، مبلغی که سپرده شده و سود حاصل از سپرده گذاری از طرف بانک به سهامدار پرداخت می‌شود؛ اما چنانچه پس از ده سال سهامدار مراجعه نکند، باقیمانده مبلغ سپرده شده در بانک، در حکم مال بدون صاحب تلقی شده و از طرف بانک و با اطلاع دادستان به خزانه دولت منتقل می شود.

تبدیل سهام شرکت​​​​​​​

تبصره ماده 46:

چنانچه پس از تجدید حراج در نوبت سوم، تعدادی از سهام بی ‌نام به فروش نرسیده باشد و دارندگان سهام به شرکت مراجعه کنند، به ترتیب زمان مراجعه به شرکت، می توانند از خالص فروش سهامی که فروخته شده است، به نسبت سهام بی ‌نامی که دارند یا وجه نقد دریافت کنند و یا به همان تعداد، سهام با نام. این امر تا زمانی ممکن است که پول نقد و سهام فروخته نشده، هر دو در اختیار شرکت قرار داشته باشد.


روند تبدیل سهام با نام به سهام بی ‌نام

تبدیل سهام شرکت 
​​​​​​​
مطابق ماده ۴۷ لایحه قانونی، تصمیم به تبدیل سهام در روزنامه کثیر الانتشاری که آگهی‌ های مربوط به شرکت در آن منتشر می‌شود، در یک نوبت آگهی می شود و به سهامداران مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد، داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. برخلاف تبدیل سهام بی نام، چنانچه دارندگان سهام با نام در مهلت تعیین شده جهت تبدیل سهام خود به شرکت مراجعه نکنند سهامشان باقی مانده و ابطال نمی شود، زیرا هویت این سهامداران برای شرکت مشخص است. به موجب این ماده پس از پایان مهلت دو ماهه برای تبدیل سهام با نام به سهام بی ‌نام، به تعداد سهامی که تبدیل نشده است، سهام بی ‌نام صادر و در شرکت نگهداری می شود تا هر زمان که دارندگان سهام با نام به شرکت مراجعه کنند، سهام با نامشان اخذ و ابطال شده و سهام بی ‌نام به آن‌ها داده شود.


قوانین تبدیل سهام بی نام به با نام و بالعکس

تبدیل سهام شرکت

ماده 48:

 پس از تبدیل کلیه سهام بی نام به با نام و یا تبدیل سهام با نام به سهام بی نام و یا پس از منقضی شدن هر یک از مهلت های ذکر شده در مواد 44 و 47 جهت تبدیل سهام، شرکت باید مرجع ثبت شرکت ها را از تبدیل سهام به صورت مکتوب مطلع سازد تا طبق مقررات به ثبت رسیده و برای اطلاع عموم آگهی شود.
 
تبدیل سهام شرکت

ماده 49:

دارندگان سهامی که بر طبق موارد فوق سهام خود را تعویض ننموده باشند نسبت به آن سهام حق حضور و رای در مجامع عمومی صاحبان سهم را نخواهند داشت.
ماده 50:
در مورد تعویض گواهی نامه موقت سهام با اوراق سهام با نام یا بی نام طبق مفاد مواد 47 و 49 عمل خواهد شد.
 
تبدیل سهام شرکت​​​​​​​

ماده 114:

سهام مدیران شرکت که برای تضمین خسارات احتمالی در صندوق شرکت به عنوان وثیقه سپرده می‌شود، الزاماً باید سهام بانام باشد، بنابراین شرکت نمی‌تواند کلیه سهام با نام خود را به سهام بی ‌نام تبدیل کند.


تبدیل سهام شرکت​​​​​​​
جهت دریافت مشاوره رایگان تبدیل سهام، عدد 8 را به 09103518518 ارسال نمایید،
و یا با ما تماس حاصل فرمایید.

خدمات تغییرات شرکتها
خدمات کارت بازرگانی
مقالات ثبت آلامتو
خدمات امور اداری و مالیاتی و حسابداری
خدمات ویژه
تماس با ما
خدمات ثبت شرکتها
خدمات ثبت برند
درباره ما