ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

تصویب ترازنامه (بیلان مالی) به چه معنی است؟


مطابق ماده 106 لایحه اصلاحی قانون تجارت، تصویب ترازنامه باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکت ها ارسال گردد. در ماده 200 قانون تجارت، قبلا به جای واژه تصویب ترازنامه از واژه بیلان مالی و یا تعیین کیفیت تفریغ حساب استفاده می شده. تصویب ترازنامه، در واقع بررسی دارایی ها، میزان سود، میزان بدهی و زیان، میزان سرمایه شرکت و سهامداران و نشان دهنده ساختار مالی طی یک سال مالی شرکت می باشد.


نکاتی پیرامون تصویب ترازنامه شرکت (ترازنامه سود و زیان)
​​​​​​​
کلیه شرکت‌ ها به ويژه شرکت ‌های سهامی (عام و خاص) پس از پایان هر سال مالی باید طی زمان مشخص شده در اساسنامه مجمع را تشکیل دهند؛ در این مجمع به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل، صورت دارایی، مطالبات، دیون شرکت، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت، گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و تمام امور مربوط به حساب های سال مالی رسیدگی می کند و پس از بررسی آن را به تصویب رسانده و در صورتجلسه تصویب آن را قید می‌نمایند.
 جهت تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع الزامی است در غیر این صورت، ترازنامه معتبر نخواهد بود.
تصویب ترازنامه شرکت
در واقع تصویب ترازنامه حساب سود و زیان در هر دوره مالی شرکت، به منزله اخذ مفاصا حساب مدیران برای آن دوره مالی محسوب می شود؛ چنانچه پس از تصویب ترازنامه حساب سود و زیان دوره مالی، مدت مدیریت مدیران منقضی شود و یا از آنان سلب سمت شود، سهام وثیقه آن ها از قید وثیقه آزاد می شود.
تصویب ترازنامه در شرکت های سهامی عام، از مراحل اولیه پذیره نویسی و افزایش سرمایه می باشد و در شرکت سهامی خاص از از مراحل اولیه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام.
هیئت مدیره باید پس از پایان هر سال مالی شرکت، گزارشی از کلیه دارایی ها، دیون، سود و زیان شرکت را محاسبه نماید و بیست روز قبل از تاریخ برگزاری مجمع سالیانه، در اختیار بازرسین شرکت قرار دهد. ترازنامه در واقع، گزارشی از تعادل دارایی های شرکت در برابر بدهی ها می باشد و باعث می شود که شرکت قدرت مالی برای ادامه کسب و کار را محاسبه نماید چرا که ترازنامه می تواند به وضوح وضعیت مالی یک شرکت را نشان دهد.
مطابق ماده ۲۵۸ بند ۱ قانون تجارت، اگر رئیس و اعضای هیات مدیره بدون رعایت ماده ۲۳۲ تا ۲۴۲ قانون تجارت و بدون صورت دارایی و ترازنامه منافع شرکت را بین سهامداران تقسیم نماید، دادگاه می‌تواند مدیریت و اعضای هیئت مدیره را مشمول مجازات کیفری حبس تادیبی از یک تا سه سال نماید.


نقش بازرس در تصویب ترازنامه شرکت (ترازنامه سود و زیان)


بازرس/ بازرسین موظف هستند، درباره صحت و درستی صورت دارایی، صورت حساب دوره عملکرد سالیانه شرکت، گزارش مدیران که به مجمع ارائه شده، بررسی های لازم را انجام داده و در مورد آن ها اظهار نظر کنند. مطابق ماده 89 و 152 جهت تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع الزامی است در غیر این صورت و بدون دریافت گزارش بازرس، ترازنامه معتبر نخواهد بود و از درجه اعتبار ساقط است.
تصویب ترازنامه شرکت
با توجه به ابهام موجود در خصوص صلاحیت ارائه گزارش بازرس شرکت در سال جاری نسبت به تصویب ترازنامه سال های گذشته و طبق پیگیری های انجام شده از دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک و طی پاسخ دفتر حقوقی به شماره نامه 137847/93مورخ 28/08/1393 ؛ بازرس/ بازرسین می توانند هر زمانی رسیدگی و بازرسی های لازم را انجام داده و صلاحیت رسیدگی به ترازنامه سال قبل توسط بازرس زمان حال مقدور می باشد. بنابراین بازرس قانونی شرکت می تواند ترازنامه و حساب سود و زیان سال های گذشته را بررسی نموده و نسبت به تهیه گزارش اقدام نماید و به جهت تصویب آن را به مجمع ارائه دهد و در صورت تصویب مجمع آن را به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهد.


ترازنامه شامل چه مواردی است؟


ترازنامه (بیلان) شرکت ها شامل سه جز می باشد: دارایی ها (جاری و غیرجاری)، بدهی ها (جاری و غیرجاری) و حقوق سهامداران که جمع دارائی های شرکت باید با جمع بدهی ها و حقوق سهامداران برابر باشد.
دارائی های جاری شامل: موجودی نقدی، حساب ها و اسناد دریافتنی، اوراق بهادار قابل معامله، پیش پرداخت ها و سفارشات و هر چیزی که قابل تبدیل به پول نقد باشد.
تصویب ترازنامه شرکت
از دارائی های غیر جاری میتوان به سرمایه گذاری های بلند مدت اشاره کرد.
بدهی های جاری شامل بدهی هایی است که انتظار میرود طی یک سال آینده بتوان آن ها را تسویه نمود مانند مالیات قابل پرداخت، تسهیلات مالی دریافتی.
بدهی های غیرجاری شامل بدهی هایی است که انتظار میرود پس از گذشت یک سال مالی از تاریخ ترازنامه تسویه شوند مانند تسهیلات مالی بلند مدت.


چه شرایطی باعث عدم پذیرش ترازنامه می شود؟

​​​​​​​
مطابق ماده ۱۵۲ و تبصره ماده ۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، برخی از مواردی که باعث عدم پذیرش ترازنامه می شوند عبارت است از:
مجمع بدون دریافت گزارش بازرسین تصویب شده باشد.
تصویب ترازنامه بر اساس گزارش بازرسی که به علت ارتکاب جرایمی مانند کلاهبرداری و جرایمی که در حکم کلاهبرداری باشند، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی؛ به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی از جمله امکان انتخاب به عنوان بازرس قانونی شرکتها کلاً یا بعضاً محروم شده باشند.
بازرسین از خویشاوندان سببی یا نسبی اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ورثه باشد.
تصویب ترازنامه توسط بازرس ورشکسته قابل قبول نمی باشد.
ترازنامه توسط بازرسی که از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همان شرکت، حقوق دریافت می کند و با آنها رابطه استخدامی دارد، تنظیم و گزارش شود.


مدارک مورد نیاز جهت ثبت تصویب ترازنامه شرکت (ترازنامه سود و زیان)


ارائه مدارک شناسایی تمام اعضا و شرکا / سهامداران ( کارت ملی و شناسنامه ).
ارائه مدارک ثبتی شرکت: روزنامه و آگهی آخرین تغییرات، اساسنامه، تقاضانامه و شرکت نامه در شرکت های مسئولیت محدود / اظهارنامه در شرکت های سهامی خاص، آخرین لیست شرکا / سهامداران و اعضا هیئت مدیره.
انتخاب و معرفی بازرس دارای صلاحیت برای شرکت.
مهر و امضا نمودن صورتجلسه مربوطه.
در صورت انجام صورتجلسه توسط وکیل، ارائه وکالتنامه مهر و امضا شده.
چنانچه تمام شرکا جهت تنظیم صورتجلسه حضور نداشته باشند و در روزنامه کثیرالانتشار جهت حضور در مجمع از آن ها دعوت شده باشد، ارائه اصل آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر دعوت از اعضا و سهامداران.
درصورتیکه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره یا سهامدار باشد، ارائه نامه نمایندگی نماینده شخص حقوقی.

مراحل ثبت تصویب ترازنامه شرکت (ترازنامه سود و زیان)

تشکیل مجمع ( با حضور تمام یا اکثریت شرکا).
تنظیم و مهر و امضا نمودن صورتجلسه.
ارسال و ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها.
بررسی توسط کارشناس.
در صورتی که مراحل به درستی انجام شده باشد آگهی توسط کارشناس صادر می شود.
پرداخت هزینه قانونی اداره ثبت شرکت ها و دریافت آگهی.
پرداخت مبلغ روزنامه رسمی و صدور آن پس از یک هفته الی ده روز کاری.

مدت زمان ثبت تصویب ترازنامه شرکت (ترازنامه سود و زیان)


پس از تنظیم صورتجلسه و ارسال به اداره، صدور آگهی، حدود یک هفته الی ده روز کاری زمان بر خواهد بود.