ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

منظور از حق امضا چیست؟


حق امضا در واقع اجازه امضا اوراق شرکت است که شامل امضای اسناد تعهد آور مانند چک ها، سفته ها، قراردادها، اوراق بهادار، عقود اسلامی و اسناد عادی شامل اوراق عادی و اداری می باشد. جهت تعیین صاحب امضا می توان
صاحب امضای اوراق عادی و تعهدآور را جدا نمود و امضای هر کدام را به یک نفر واگذار نمود و یا تمام تعهدات را بر عهده یک نفر قرار داد و این امکان نیز وجود دارد که در یک بخش و یا دو بخش حق امضا برای دو یا چند نفر باشد که متفقاً امضا کنند.
حق امضا مجاز شرکت، باید هم در صورتجلسه موسسین و هم در اوراق شرکت درج گردد و تمام اعضا هیئت مدیره باید آن را تائید و امضا کنند همچنین باید در اساسنامه شرکت قید شود.
تغییر در حق امضاء مجاز شرکت
صاحب امضا مجاز شرکت، می تواند از میان اعضای هیئت مدیره، سهامداران، شخصی که هم سهامدار و هم عضو هیات مدیره است و یا نماینده اشخاص حقوقی که به عنوان سهامدار شرکت دیگر هستند، انتخاب شود.
پس از تاسیس شرکت، اعضای هیئت مدیره می توانند با تنظیم صورتجلسه نسبت به تغییر حق امضا اقدام نموده و شخص دیگری را به عنوان صاحب امضا معرفی و تعیین نمایند و یا برای تمدید حق امضای قبل اقدام نمایند.


مدارک مورد نیاز جهت تغییر حق امضاء مجاز شرکت


ارائه مدارک شناسایی تمام اعضا و شرکا / سهامداران ( کارت ملی و شناسنامه ) .
ارائه مدارک ثبتی شرکت: روزنامه و آگهی آخرین تغییرات، اساسنامه، تقاضانامه و شرکت نامه در شرکت های مسئولیت محدود / اظهارنامه در شرکت های سهامی خاص، آخرین لیست شرکا / سهامداران و اعضا هیئت مدیره.
در صورتی که شرکت زیر نظر سازمانی فعالیت می کند، ارائه اصل مجوز تائید از مراجع مربوطه مبنی بر بلامانع بودن انجام صورتجلسه شرکت.
در صورت انجام صورتجلسه توسط وکیل، ارائه وکالتنامه مهر و امضا شده.
درصورتیکه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد، ارائه نامه نمایندگی نماینده شخص حقوقی.
مهر و امضا نمودن صورتجلسه مربوطه.
 چنانچه تمام شرکا جهت تنظیم صورتجلسه حضور نداشته باشند و در روزنامه کثیرالانتشار جهت حضور در مجمع از آن ها دعوت شده باشد، ارائه اصل آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر دعوت از شرکا جهت دعوت و تنظیم صورتجلسه شرکت ضروری است.تغییر در حق امضاء مجاز شرکت


مراحل تغییر حق امضاء مجاز شرکت


تشکیل مجمع ( با حضور تمام یا اکثریت شرکا) و تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
تنظیم و مهر و امضا نمودن صورتجلسه.
ارسال و ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها.
بررسی توسط کارشناس.
در صورتی که مراحل به درستی انجام شده باشد آگهی توسط کارشناس صادر می شود.
پرداخت هزینه قانونی اداره ثبت شرکت ها و دریافت آگهی.
پرداخت مبلغ روزنامه رسمی و صدور آن پس از یک هفته الی ده روز کاری.
تغییر در حق امضاء مجاز شرکت.

مدت زمان انجام تغییر حق امضاء مجاز شرکت


پس از تنظیم صورتجلسه و ارسال به اداره، صدور آگهی، حدود یک هفته الی ده روز کاری تغییر در حق امضاء مجاز شرکت زمان بر خواهد بود.

خدمات تغییرات شرکتها
خدمات کارت بازرگانی
مقالات ثبت آلامتو
خدمات امور اداری و مالیاتی و حسابداری
خدمات ویژه
تماس با ما
خدمات ثبت شرکتها
خدمات ثبت برند
درباره ما

جهت دریافت مشاوره رایگان تغییر در حق امضاء مجاز شرکت، عدد 8 را به 09103518518 ارسال نمایید،
و یا با ما تماس حاصل فرمایید.