ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

لزوم چاپ روزنامه کثیر الانتشار


پس از ثبت و تاسیس شرکت و یا انجام هرگونه تغییرات شرکت در اداره ثبت شرکتها و پس از دریافت آگهی، باید نسبت به پرداخت و چاپ آن در روزنامه کثیرالانتشار اقدام شود .


یکی از الزامات شرکت هایی مانند شرکت‌ سهامی خاص انتخاب و اعلام یکی از روزنامه ‌های کثیر الانتشار در اساسنامه برای شرکت می باشد، به منظور چاپ تمام اطلاعیه ‌های شرکت.
جلوگیری از تضییع حقوق، آگاهی و اطلاع از تصمیمات و امور مهم مربوط به شرکت، چرا که ممکن است تعدادی از سهامداران در نقاطی دور از محل اداره شرکت ساکن باشند.
عدم حضور تمام سهامداران در شرکت جهت انجام تصمیم گیری و تشکیل مجمع که شرکت موظف به چاپ آگهی دعوت در روزنامه کثیر الانتشار می باشد.
مطابق بخشنامه شماره ۱۰۸۳۲۶ مورخ 09/06/1393  مدیر کل دفتر تعاونی های توزیعی به کلیه ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها، باید به منظور تکمیل بانک اطلاعاتی انواع شرکت های تعاونی و در جهت ایجاد رویه واحد کلیه شرکت های تعاونی نسبت به انتشار مراتب تأسیس و تغییرات بعدی خود در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار اقدام نمایند.


هزینه چاپ آگهی در روزنامه کثیر الانتشار چقدر است؟

​​​​​​​
هزینه هر آگهی براساس نوع آگهی، تعداد خطوط - متن و کاراکتر و روزنامه مدنظر محاسبه و اعلام می‌شود.


تغییر روزنامه کثیرالانتشار
​​​​​​​
گاهی به دلایلی مانند توقیف روزنامه، ورشکستگی و تعطیلی روزنامه، لغو امتیاز روزنامه ای که توسط شرکت انتخاب شده است از دسترس خارج می شود و نمیتوان آگهی در آن به چاپ رساند، در این شرایط شرکت باید نسبت به تغییر روزنامه اقدام کند.


در صورت توقف فعالیت روزنامه کثیرالانتشار مورد نظر چه اقدامی باید انجام شود؟


چنانچه به دلیل عدم انتشار روزنامه کثیر الانتشار، شرکت‌ نتواند از سهامداران دعوت نماید، شرکت موظف است آگهی‌ دعوت خود را در روزنامه کثیرالانتشار دیگری منتشر نماید، جلسات رسمیت داشته و از نظر قانون گذار معتبر می باشد. سپس شرکت باید این موضوع (دلایل عدم انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار درج شده در اساسنامه) را در صورت‌ جلسه تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت اعلام نماید و به امضا و تائید هیئت ‌مدیره برساند.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت
​​​​​​​
ارائه مدارک شناسایی تمام اعضا و شرکا / سهامداران ( کارت ملی و شناسنامه ) .
ارائه مدارک ثبتی شرکت: روزنامه و آگهی آخرین تغییرات، اساسنامه، تقاضانامه و شرکت نامه در شرکت های مسئولیت محدود / اظهارنامه در شرکت های سهامی خاص، آخرین لیست شرکا / سهامداران و اعضا هیئت مدیره.
در صورتی که شرکت زیر نظر سازمانی فعالیت می کند، ارائه اصل مجوز تائید از مراجع مربوطه مبنی بر بلامانع بودن انجام صورتجلسه شرکت.
مهر و مضا نمودن صورتجلسه مربوطه.
در صورت انجام صورتجلسه توسط وکیل، ارائه وکالتنامه مهر و امضا شده.
درصورتیکه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد، ارائه نامه نمایندگی نماینده شخص حقوقی.
 چنانچه تمام شرکا جهت تنظیم صورتجلسه حضور نداشته باشند و در روزنامه کثیرالانتشار جهت حضور در مجمع از آن ها دعوت شده باشد، ارائه اصل آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر دعوت از شرکا جهت دعوت و تنظیم صورتجلسه شرکت ضروری است.

مدارک مورد نیاز جهت تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت
​​​​​​​
ارائه مدارک شناسایی تمام اعضا و شرکا / سهامداران ( کارت ملی و شناسنامه ) .
ارائه مدارک ثبتی شرکت: روزنامه و آگهی آخرین تغییرات، اساسنامه، تقاضانامه و شرکت نامه در شرکت های مسئولیت محدود / اظهارنامه در شرکت های سهامی خاص، آخرین لیست شرکا / سهامداران و اعضا هیئت مدیره.
در صورتی که شرکت زیر نظر سازمانی فعالیت می کند، ارائه اصل مجوز تائید از مراجع مربوطه مبنی بر بلامانع بودن انجام صورتجلسه شرکت.
مهر و مضا نمودن صورتجلسه مربوطه.
در صورت انجام صورتجلسه توسط وکیل، ارائه وکالتنامه مهر و امضا شده.
درصورتیکه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد، ارائه نامه نمایندگی نماینده شخص حقوقی.
 چنانچه تمام شرکا جهت تنظیم صورتجلسه حضور نداشته باشند و در روزنامه کثیرالانتشار جهت حضور در مجمع از آن ها دعوت شده باشد، ارائه اصل آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر دعوت از شرکا جهت دعوت و تنظیم صورتجلسه شرکت ضروری است.

مراحل تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت


تشکیل مجمع ( با حضور تمام یا اکثریت شرکا) و تعیین روزنامه کثیر الانتشار.
تنظیم و مهر و امضا نمودن صورتجلسه.
ارسال و ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها. 
بررسی توسط کارشناس.
در صورتی که مراحل به درستی انجام شده باشد آگهی توسط کارشناس صادر می شود.
پرداخت هزینه قانونی اداره ثبت شرکت ها و دریافت آگهی. 
پرداخت مبلغ روزنامه رسمی و صدور آن پس از یک هفته الی ده روز کاری.

مدت زمان انجام تغییر روزنامه کثیرالانتشار شرکت

​​​​​​​
پس از تنظیم صورتجلسه و ارسال به اداره، صدور آگهی، حدود یک هفته الی ده روز کاری زمان بر خواهد بود.