ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

تمدید برند و شناساندن برند و تعریف برند و لوگو؟

مطابق ماده ۱ قانون ثبت علامت تجاری و اختراعات ، علامت تجاری را این گونه تعریف می کند :
علامت تجاری هر گونه علامتی است شامل نقش ، تصویر، رقم ، حرف ، عبارت ، مهر، لفاف و غیره که برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی ، تجارتی در نظر گرفته می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملكت در نظر گرفته شود .
به بیان دیگر برند و لوگو؛ نام یا نشان تجاری است که هر شخص یا شرکت تولید کننده، ارایه دهنده فعالیتها و تمامی صاحبان کسب و کارها جهت معرفی خود به دیگران انتخاب نموده و در واقع این نام و نشان معرف شخص یا شرکت بوده و باعث ایجاد تمایز با سایر رقبا خواهد بود و خصوصیات و ویژگی های محصول یا فعالیتها را برای مشتری تداعی می­کند.
 

مدت اعتبار نام و نشان ثبت شده، تمدید برند :

مطابق ماده 14 قانون ثبت علایم تجاری‌، نام و نشان ثبت شده به مدت ده سال دارای اعتبار می­باشد و مالک آن    می­تواند هر ده سال درخواست تمدید را داشته باشد.
مطابق ماده 20 آیین نامه ثبت علایم تجاری: مالک نام و نشان ثبت شده، قائم مقام یا نماینده قانونی او پس از پایان مدت اعتبار علامت تجاری خود، تا شش ماه فرصت دارد برای تمدید اقدام نماید.
 
 

انقضای مدت اعتبار علامت تجاری تمدید برند :

مطابق تبصره ماده 40 قانون: در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت يادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت 6 ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جريمه تأخير به ميزان نصف هزينه ثبت علامت وجود دارد، در غیر این صورت ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
در صورتیکه مدت اعتبار ۱۰ ساله علامت تجاری ثبت شده به پایان برسد و مالک طی مدت 6 ماه برای تمدید اقدامی انجام ندهد، مالک دیگر حق قانونی نسبت به نام و نشان تجاری ثبت شده نداشته و  هر شخصی می­تواند علامت مذکور را به نام خود ثبت کند. به این ترتیب مالک قبلی علامت در این خصوص هیچ اولویتی نداشته و هر فردی می تواند برای آن اقدام کند.
 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید نام  و نشان تجاری حقیقی تمدید برند:

کپی شناسنامه و کارت ملی مالک علامت
نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز
مهر و امضای وکالتنامه
کپی گواهینامه برند
 
 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید نام  و نشان تجاری حقوقی  تمدید برند:

کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان حق امضا
کپی روزنامه رسمی شرکت و تمام تغییرات شرکت
نمونه علامت و تکمیل فرم اطلاعات مورد نیاز
مهر و امضای وکالتنامه
 
کپی گواهینامه برند
 

مراحل تمدید علامت تجاری تمدید برند​​​​​​​:

ارایه درخواست تمدید ثبت نام و نشان تجاری
بررسی درخواست توسط کارشناس و پرداخت حق الثبت
در صورت تایید کارشناس، پرداخت واریزی قانونی
صدور گواهی تمدید علامت تجاری و ارائه به صاحب علامت یا وکیل قانونی پس از احراز هویت و اخذ رسید

تمدید برند

تمدید برند ثبت آلامتو