ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

مقدمه ای پیرامون تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت


در بسیاری از شرکت ها پس از مدت زمان مشخصی، بایستی حضور اعضای هیئت مدیره و بازرسین در شرکت را یا تغییر داد و یا تمدید نمود. سمت اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص به مدت دو سال دارای اعتبار می باشد و بازرسین یک سال مالی؛ یعنی پس از پایان یافتن این مدت بایستی نسبت به تغییر یا تمدید آن ها طی صورتجلسه ای اقدام شود.
در شرکت با مسئولیت محدود قانونی جهت تعیین مدت زمان مدیریت اعضای شرکت وجود ندارد، در واقع مدت تصدی اعضا در شرکت با مسئولیت محدود می‌تواند برای مدت مشخصس باشد یا فاقد زمان و به طور نامحدود که بر حسب تصمیم اعضا می باشد.

عدم تمدید هیئت مدیره و بازرسین در زمان مقرر


 با توجه به اینکه در شرکت های سهامی خاص تصدی اعضای هیئت مدیره و بازرسین شرکت دارای مدت زمان مشخصی است، مطابق قانون تا زمانی که اعضای هیئت مدیره و بازرسین جدید شرکت به طور رسمی اعلام و انتخاب نشده‌اند اعضای قبلی در مقابل شخص ثالث مسئول خواهند بود، ضمن اینکه هنگام مراجعه به بانک، بیمه، جهت شرکت در مزایدات و مناقصات، عقد قرارداد و سایر روندهای اداری و تجاری مشکل ایجاد خواهند شد چرا که عملا شرکت فاقد اعضا هیئت مدیره و بازرس می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت
​​​​​​​
ارائه مدارک شناسایی تمام اعضا و شرکا / سهامداران ( کارت ملی و شناسنامه ) .
ارائه مدارک ثبتی شرکت: روزنامه و آگهی آخرین تغییرات، اساسنامه، تقاضانامه و شرکت نامه در شرکت های مسئولیت محدود / اظهارنامه در شرکت های سهامی خاص، آخرین لیست شرکا / سهامداران و اعضا هیئت مدیره.
ارائه مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه ) اعضا هیئت مدیره و بازرسین جدید ( در صورت تغییر).
در صورتی که شرکت زیر نظر سازمانی فعالیت می کند، ارائه اصل مجوز تائید از مراجع مربوطه مبنی بر بلامانع بودن انجام صورتجلسه شرکت.
مهر و مضا نمودن صورتجلسه مربوطه.
در صورت انجام صورتجلسه توسط وکیل، ارائه وکالتنامه مهر و امضا شده.
درصورتیکه شخص حقوقی عضو هیأت مدیره باشد، ارائه نامه نمایندگی نماینده شخص حقوقی جهت قبولی سمت در هیأت مدیره.
 چنانچه تمام شرکا جهت تنظیم صورتجلسه حضور نداشته باشند و در روزنامه کثیرالانتشار جهت حضور در مجمع از آن ها دعوت شده باشد، ارائه اصل آگهی منتشر شده در روزنامه کثیرالانتشار مبنی بر دعوت از شرکا جهت دعوت و تنظیم صورتجلسه شرکت ضروری است.
قبولی سمت و تعهد اعضا هیأت مدیره مبنی بر نداشتن سوء پیشینه کیفری و ممنوعیت و ممنوعیت اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت، در صورت تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی.​​​​​​​

مراحل تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت


تشکیل مجمع ( با حضور تمام یا اکثریت شرکا) و تعیین اعضا و بازرسین جدید (در صورت تغییر).
تنظیم و مهر و امضا نمودن صورتجلسه.
ارسال و ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها.
بررسی توسط کارشناس.
در صورتی که مراحل به درستی انجام شده باشد آگهی توسط کارشناس صادر می شود.
پرداخت هزینه قانونی اداره ثبت شرکت ها و دریافت آگهی.
پرداخت مبلغ روزنامه رسمی و صدور آن پس از یک هفته الی ده روز کاری.

مدت زمان انجام تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت


پس از تنظیم صورتجلسه و ارسال به اداره، صدور آگهی، حدود یک هفته الی ده روز کاری زمان بر خواهد بود.​​​​​​​

نکاتی در مورد تمدید هیئت مدیره و بازرسین شرکت


همان طور که در توضیحات مربوط به شرکت سهامی خاص گفته شد، این شرکت حتما باید دارای سه نفر به عنوان سهامدار و اعضای هیئت مدیره باشد بنابراین در انتخاب هیئت مدیره باید دقت نمود تعداد اعضا و سهامداران از این تعداد کمتر نشود اما برای افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره محدودیتی وجود ندارد و شرکت میتواند بی نهایت عضو هیئت مدیره داشته باشد.
چنانچه کاهش و افزایش تعداد اعضاء هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص با کاهش و افزایش تعداد سهام همراه باشد باید هم صورتجلسه های مربوط به نقل و انتقال انجام شود و هم مالیات مربوط به آن ( در بخش نقل و انتقال سهام به تفصیل در مورد آن توضیح داده شده است).
همان طور که در توضیحات مربوط به شرکتهای با مسئولیت محدود گفته شد و برحسب قانون تجارت، مدت تصدی اعضای هیئت مدیره در این شرکت ها می تواند مدت دار یا فاقد مدت زمان مشخصی باشد و قانونی در مورد الزام به مدت دار بودن مدت تصدی اعضا در شرکتهای با مسئولیت محدود وجود ندارد، بنابراین هر زمانی که اعضای هیئت مدیره و شرکا بخواهند می تواند اعضای جدیدی را جایگزین نموده یا اعضا قبلی را تمدید نمایند.
مطابق ماده 107 لایحه اصلاح قانون تجارت، قوانینی که جهت انتخاب و انتصاب اعضا هیئت مدیره باید مدنظر قرار داد: تمامی اعضای هیئت مدیره باید از سهام داران حقیقی و حقوقی همان شرکت انتخاب شوند. در شرکت های سهامی عام حداقل پنج نفر باید به عنوان اعضا هیئت مدیره منصوب شوند. اساسنامه شرکت و یا تصمیماتی که در هیئت مدیره اتخاذ می شود، نمی تواند مبنی بر عدم عزل اعضای هیئت مدیره باشد.