ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

ثبت شرکت سهامی خاص

ثبت شرکت سهامی خاص


در مقاله ذیل سعی بر آن داشته ایم که اطلاعات کافی و کاملی درباره ثبت شرکت سهامی خاص را در اختیارتان قرار داده باشیم، امید داریم که باعث رضایت خاطر شما عزیزان گردد.

عنواین مطالب:

تعریف ثبت شرکت سهامی خاص
خصوصیات ثبت شرکت سهامی خاص
مراحل ثبت شرکت سهامی خاص
مدارک ثبت شرکت سهامی خاص
مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص
 نکاتی در مورد اوراق ثبت شرکت سهامی خاص
تفاوت شرکت مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص
اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص
اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاصتعریف ثبت شرکت سهامی خاص:

ثبت شرکت های سهامی به دو شکل  است: ثبت شرکت سهامی عام و ثبت شرکت سهامی خاص، از رایجترین انواع شرکتها در ایران ثبت شرکت سهامی خاص است . چون سرمایه در ثبت شرکت سهامی خاص به سهام تقسیم می شود به این شرکتها سهامی گفته می شود. تمام سرمایه در این شرکتها از طریق آورده موسسین تامین می شود و برخلاف شرکت سهامی عام از طریق پذیره نویسی جهت عموم انجام نمی شود ‌.​​​​​
شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می شود که در آن هر فرد به میزان سرمایه ی خود مسئولیت دارد پس چنین شرکتی به صورت ثبت شرکت سهامی خاص ایجاد می شود.
 

 خصوصیات ثب شرکت سهامی خاص:

1)  در ثبت شرکت سهامی خاص از ۳نفر به عنوان عضو هییت مدیره استفاده شده است که حتما باید دارای سهم باشند و دو نفر به عنوان بازرس .
2) سرمایه شرکت به قسمت های مساوی تقسیم میشود که هر قسمت را سهم می گویند و به صورت سهام بین سهامداران تقسیم میشود و تعهد هر یک از سهامداران به میزان اسمی سهام ایشان در شرکت می باشد . منظور از مبلغ اسمی سهام ، تمام مبلغی است که سهامداربه عنوان سهم و سرمایه به شرکت وارد کرده است ( که به بیان انواع سهام در بخش های دیگر پرداخت ایم).
3) مسئولیت سهامداران در قبال ضرر و زیان –سود – تعهدات متناسب با تعداد  سهام و مبلغ اسمی سهام می باشد .
4) اعضا هییت مدیره در این نوع شرکت دو سال و بازرسین یکسال مالی دارای اعتبار می باشند.
5) پس از پایان مدت اعتبار اعضا هییت مدیره و بازرسین بایستی نسبت به تمدید و یا تغییر اعضا هیات مدیره و بازرسین اقدام شود در غیراینصورت شرکت جهت انجام امور بانکی و قانونی فاقد اعتبار خواهد بود .  
6) ۳۵٪از مبلغ سرمایه شرکت پس از تایید نام شرکت به حسابی که به نام شرکت افتتاح میشود واریز شده و مبلغ پس از ثبت نهایی و صدور شماره ثبت قابل برداشت می باشد .
7) ۶۵٪مابقی سرمایه در تعهد سهامداران می باشد به همین دلیل شرکت های سهامی خاص دارای اعتبار بالاتری بوده و جهت شرکت در مناقصات و مزایدات در اولویت می باشند .
8) در این شرکت ها تمام سمت ها بایستی رعایت شده باشد یعنی مدیرعامل – رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره حتما باید مشخص شوند . یک نفر میتواند دو سمت داشته باشد مثلا مدیرعامل میتواند رییس یا نایب رییس هییت مدیره باشد.
9) مطابق ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون تجارت در این نوع از شرکت ها شخصی که به عنوان عضو هییت مدیره معرفی میشود حتما باید دارای حداقل یک سهم به عنوان سهم وثیقه باشد ، در واقع اعضا هییت مدیره از بین سهامداران شرکت انتخاب میشود و تنها مدیرعامل میتواند خارج از سهامداران باشد مشروط بر اینکه خارج از اعضا هییت مدیره باشد .
10) تعداد سهام وثیقه ای که جهت تصدی مدیران نیاز هست در اساسنامه مشخص می گردد ؛ در صورتی که مدیری در هنگام انتخاب، دارای تعداد سهام وثیقه مشخض شده طبق اساسنامه نباشد مطابق ماده 115 اصلاحی قانون تجارت  طی مدت یک ماه تعداد سهام وثیقه مشخص شده در اساسنامه را تهیه نماید ، در غیر اینصورت از هیات مدیره اخراج خواهد شد.
11) در نام شرکت حتما عنوان سهامی خاص قید شود .
12) روزنامه کثیرالانتشاری جهت انتشار آگهی های قانونی شرکت اعلام و در اساسنامه درج می گردد .
13) حداقل سرمایه جهت ثبت این شرکت ها یک میلیون ریال می باشد.
14) بازرسین و اعضای هییت مدیره نباید با هم نسبت فامیلی داشته باشند.
15)  آغاز  و پایان سال مالی جهت اعلام گزارش به بازرس و مجمع عمومی سالانه در اساسنامه شرکت مشخص باشد .
16) در شرکت سهامی خاص افرادی که به عنوان عضو هیات مدیره و یا به عنوان بازرس (یکی بازرس اصلی و دیگری بازرس علی البدل ) انتخاب میشوند باید به سن قانونی 18 سال رسیده باشند چرا که شخص با سن قانونی کمتر از 18سال تنها میتواند در شرکت به عنوان سهامدار باشد.
17) افراد غیر ایرانی میتوانند به عنوان عضو هیات مدیره و یا سهامدار در شرکت حضور داشته باشند.
18)  مطابق  ماده 110 اشخاص حقوقی ( شرکت )  می توانند جز هیات مدیره شرکت باشند .
19) مطابق ماده 111 افرادی که دارای حکم قطعی هستند و دارای جرایمی مانند اختلاس ،  سرقت  ، کلاهبرداری باشند نمی توانند به عنوان اعضا هیات مدیره در شرکت باشند .
20) جهت ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به مدرک تحصیلی نمی باشد .مدارک ثبت شرکت سهامی خاص:

1) ارایه تصویر مدارک شناسایی تمام اعضا هیات مدیره – سهامداران و بازرسین
2) تکمیل و ارایه مواردی مانند ( آدرس و کد پستی شرکت و سکونت اعضا هیات مدیره – مشخص نمودن میزان سهام هر سهامدار و سمت های اعضا هیات مدیره و سرمایه شرکت - مشخص نمودن موضوع فعالیت شرکت – انتخاب اسامی مدنظر جهت نام شرکت (حداقل 5 اسم که دارای 3 سیلاب خاص باشند ) اخذ مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت.
3) امضا اقرارنامه ای که در متن صورتجلسه ارایه میشود توسط تمام اعضا هیات مدیره و مدیرعامل مبنی بر عدم ممنوعیت های قانونی اعلام شده در ماده 141 – 111 و  126  قانون جهت عضویت در هیأت مدیره و قبول سمت مدیرعاملی و همینطور ارائه اقرارنامه بازرسین در متن صورتجلسه مبنی بر عدم دارا بوددن نسبت فامیلی با مدیران یا مدیرعامل شرکت (نسبی و یا سببی ) تا درجه سوم و از مدیران و مدیرعامل شرکت حقوقی به بازرسین و یا همسرشان پرداخت نمی کنند (پس از تاییدنام ارایه میشود).
4) درصورتی که اشخاص حقوقی ( شرکت ) به عنوان عضو هیات مدیره یا سهامدار یا بازرس در شرکت باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی ، اعلام یک شخص به عنوان نماینده طی ارایه یک معرفی نامه در سربرگ شرکت مهر و امضا شده و معرفی شخص به عنوان نماینده خود و ارایه تصویر مدارک شناسایی نماینده ( کپی شناسنامه و کارت ملی )
5) در صورتیکه شخص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی به عنوان سهامدار یا عضو هیات مدیره در شرکت انتخاب شود ارائه تصویر برابربا اصل  شده پاسپورت برای اشخاص حقیقی و ارائه گواهی ثبت شرکت که اخرین آخرین وضعیت شرکت را نشان دهد ،  ارائه اصل و ترجمه رسمی وپاسپورت نماینده و یا وکیل ؛ برای اشخاص حقوقی.
6) ارائه گواهی بانکی پرداخت ۳۵% سرمایه اولیه شرکت ( پس از تایید نام شرکت)مراحل ثبت شرکت سهامی خاص:

1) در صورت تمایل به انجام درخواست توسط مجموعه ما پس از عقد قرارداد مدارک مورد نیاز درخواست میشود .
2) تکمیل مدارک  و مشخصات مورد نیاز ( تکمیل و ارایه مواردی مانند  آدرس و کد پستی شرکت و سکونت اعضا هیات مدیره – مشخص نمودن میزان سهام هر سهامدار و سمت های اعضا هیات مدیره و سرمایه شرکت - مشخص نمودن موضوع فعالیت شرکت – انتخاب اسامی مدنظر جهت نام شرکت (حداقل 5 اسم که دارای 3 سیلاب خاص باشند ) اخذ مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت.
3) تنظیم صحیح اساسنامه ثبت شرکت سهامی خاص: یکی از مهمترین مراحل در ثبت شرکت تنظیم صحیح اساسنامه می باشد چرا تمام موارد مربوط به مشخصات و  موارد قانونی شرکت در آن درج می گردد ؛ مطابق ماده 8 اصلاحی قانون تجارت از جمله مواردی که در اساسنامه باید مشخص باشد : موضوع فعالیت،سرمایه شرکت،سهامدارن،تعداد سهام شرکت و سهام هریک از سهامداران به تفکیک،شرایط تشکیل  مجامع،نحوه انحلال و تغییرات شرکت.
​​4) تنظیم اظهارنامه شرکت : مطابق ماده هفت قانون تحارت تنظیم اظهارنامه الزامی بوده و اظهارنامه بایستی میزان سرمایه )نقدی و غیر نقد به تفکیک( میزان مبالغ پرداخت شده،نام و مشخصات بانک و حساب ی که مبلغ سرمایه به آن واریز شده است مشخص شود.
5) ثبت درخواست و اخذ تاییدیه نام شرکت تایید نام : پس از انتخاب نام مناسب برای شرکت ( ضوابط انتخاب نام در بخش های قبلی شرکت اشاره شده است)اسامی جهت بررسی به اداره ارسال می گردد و در صورت دارا بودن شرایط یکی از نام ها مورد تایید قرار می گیرد.
6) پس از تاییدنام افتتاح حساب جهت پرداخت35درصدسرمایه،امضا اوراق ثبتی شرکت و ارسال به اداره ثبت شرکت ها جهت بررسی توسط کارشناس
7) پس از بررسی توسط کارشناس و در صورت تایید تمام موارد آگهی و شماره ثبت صادر میشود.
8) پرداخت روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار
​​​​​9) اقدام جهت اخذ دفاتر پلمپ" مالیاتی" (که در بخش های دیگر به آن اشاره شده و توضیحات مربوطه ارایه گردیده است).
هزینه ثبت شرکت:
هزینه های ثبت شرکت متناسب با اینکه خودتان انجام دهید یا به موسساتی همچون ما واگذار نماید بستگی دارد و شامل حق الوکاله وکیل دادگستری – هزینه حق ثبت و درج – پرداخت روزنامه ها رسمی و کثیر الانتشار – پلمپ دفاتر قانونی – هزینه های پست که پس از اعلام  شرایط مدنظر و ارایه مدارک به طور کامل – دقیق و با جزییات در اختیارتان قرار خواهد گرفت .
​​​​​​​

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص:

با توجه به اینکه ثبت شرکت شامل چند مرحله می باشد و متناسب با ارائه مدارک از جانب شما می باشد متفاوت می باشد اما به طور معمول تایید نام شرکت 3 روز کاری و صدور آگهی تاسیس پس از ارسال مدارک بین 7 الی  10 روز کاری می باشد میتوان گفت میانگین زمان ثبت شرکت 15 روز کاری می باشد.

 نکاتی در مورد اوراق ثبت شرکت سهامی خاص:

اوراق ثبتی شرکت شامل : اساسنامه شرکت سهامی خاص، اظهارنامه شرکت سهامی خاص، مجمع عمومی موسسین و مجمع عمومی هیات مدیره

اساسنامه ​​​​​​​شرکت سهامی خاص:

مطابق ماده 8 قانون تجارت اساسنامه شامل این موارد می باشد:ثبت شرکت سهامی خاص ​​​​​​​
- در اساسنامه نام شرکت و موضوع فعالیت به طور کامل و واضح قید شود و در صورتیکه شرکت دارای شعبه می باشد ادرس و کدپستی دقیق شعبه به همراه آدرس و کدپستی دفتر مرکزی درج و اعلام شود .  سرمایه – تعداد – ارزش سهام و میزان سهم هر یک از سهامداران مشخص باشد.
- روش و شرایط انحلال شرکت به طور کامل در اساسنامه اعلام  شود.
- شرایط و نحوه  انتقال و تبدیل سهام درج شود.(در بخش های  دیگر به تشریح کامل این موارد پرداخته ایم)
- مشخصات بازرسین شرکت اعلام شودهمچنین مدت تصدی و نحوه انتخاب بازرسین در اساسنامه قید شود.
- شرایط افزایش سرمایه شرکت و کاهش سرمایه شرکت مشخص شود.
- ضوابط تشکیل مجامع عمومی شرکت با تمامی جزئیات در اساسنامه اعلام شود.
- مشخصات کامل مدیران شرکت ، آدرس و کدپستی-روش انتخاب جایگزین و حدود اختیارات اعضا هیات مدیره و تمامی موارد مربوط به هیات مدیره به به طور کامل در اساسنامه درج گردد.
- آغاز و پایان سال مالی مشخص شود.

 اظهارنامه ثبت شرکت سهامی خاص:

- سرمایه شرکت در اظهارنامه درج و  ثبت میشود .و آورده ها و سرمایه های نقدی و غیر نقدی آن به تفکیک مشخص می شود.
- در صورتیکه بخشی از سرمایه آورده غیر نقدی بوده است مشخصات و توضیحات ین سرمایه در اظهارنامه به طور کامل باید درج شود.
- "تعداد سهام کل شرکت " ارزش اسمی سهام شرکت و تعداد سهم هر سهامدار در اظهارنامه شرکت سهامی خاص درج می گردد .
- در اظهارنامه  شرکت سهامی خاص  مانند اساسنامه نام شرکت و موضوع فعالیت به طور کامل و واضح قید شود و در صورتیکه شرکت دارای شعبه می باشد ادرس و کدپستی دقیق شعبه به همراه آدرس و کدپستی دفتر مرکزی درج و اعلام شود .  
مبلغی که موسسین و سهامدارن به پرداخت آن متعهد شده اند با ذکر نام بانک و شماره حسابی که مبالغ را به آن واریز کرده اند باید در اظهارنامه شرکت مشخص شود.
مطابق ماده 7 قانون تجارت اظهارنامه  شرکت سهامی خاص شامل این موارد می باشد :تفاوت شرکت مسئولیت محدود و ثبت شرکت سهامی خاص:

1- در شرکت سهامی خاص به سرمایه ای که شخص با خود به شرکت وارد می کند سهام و به آن شخص سهامدار گفته میشود اما در شرکت های مسیولیت محدود به سرمایه ای که شخص با خود به شرکت وارد می کند سهم الشرکه و به آن شخص شریک گفته میشود.
2- تغییر سهامداران در شرکت سهامی خاص از طریق نقل و انتقال سهام و در شرکت مسئولیت محدود از طریق دفترخانه اسناد رسمی انجام میشود ( مگر اینکه از طریق نقل و انتقال نبوده و طی صورتجلسه ورود و خروج انجام شو که در بخش های دیگر به تشریح کامل آن خواهیم پرداخت ).
3- درشرکت سهامی خاص پس از تاییدنام 35درصد میزان سرمایه اولیه تا زمان ثبت کامل بلوکه بانک خواهد شد اما درشرکت مسیولیت محدود نیازی به پرداخت هیچ میزان از سرمایه به بانک نمی باشد.
4- تعداد اعضا هییت مدیره در شرکت سهامی خاص حداقل ۳نفر،تعداد بازرسین ۲نفر و هرسه سمت)مدیرعامل،رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره حتما باید مشخص باشد اما شرکت مسیولیت محدود با یک نفر هم قابل ثبت خواهد بود.
5- در شرکت سهامی خاص تمام اعضا هییت مدیره باید سهامدار هم باشند تنها مدیرعامل میتواند خارج از هییت مدیره باشد اما در شرکت مسیولیت محدود  الزام به شریک بودن اعضا هییت مدیره نمی باشد و اعضا هیات مدیره میتوانند بدون سهم الشرکه باشند.
6- در اساسنامه روزنامه کثیرالاتتشاری جهت درج آگهی های شرکت اعلام میشود که در شرکت مسئولیت محدود الزام به درج و اعلام روزنامه کثیرالانتشار نمی باشد
در شرکت سهامی خاص اعضا هییت مدیره دو سال و بازرسین یکسال مالی دارای اعتبار می باشند. و پس از پایان یافتن این مدت مجددا مجمع باید تشکیل و نسبت به تمدید افراد قبلی یا انتخاب اعضا و بازرسین جدید تصمیم گیری شود در حالیکه در شرکت مسیولیت محدود بازرس وجود ندارد و اعضا هیات مدیره تا هر زمان که تمام اعضا موافقت داشته باشند در سمت خود باقی خواهند ماند.

انتخاب نام برای ثبت شرکت سهامی خاص​​​​​​​:

قوانین ثبت شرکت های سهامی خاص، در مورد انتخاب نام برای این شرکت ها نیز دارای مفادی است:
1- نام شرکت سهامی خاص بایستی سه سیلابی باشد.
2- هر سیلاب از نام شرکت به طور مستقل دارای معنا باشد و این موضوع در لغت نامه دهخدا به صورت مستند موجود باشد.
3- نام شرکت بایستی ریشه فارسی (نه لاتین) داشته باشد و همچنین عدد نباشد.
4- مشابه آن پیش از این ثبت نشده باشد.
ثبت شرکت سهامی خاص
5- مطابق با شئونات اسلامی باشد.
6- همچنین به یاد داشته باشید که پیش از اقدام به ثبت در سامانه، بایستی 5 اسم سه سیلابی آماده کرده باشید و آنها را به ترتیب اولویت وارد سیستم کنید تا با انجام بررسی های لازم یکی از آنها مورد تایید واقع شوند.
انتخاب نام برای شرکت دارای نکات ریز و درشت فراوانی می باشد که ممکن است یک فرد معمولی از آنها بی اطلاع و یا در آن زمینه تخصص کافی را نداشته باشد. جهت دریافت راهنمایی و مشاوره در زمینه انتخاب نام برای شرکت سهامی خاص خود می توانید با کارشناسان ما در ثبت کاج تماس حاصل نمایید ثبت شرکت سهامی خاص.
​​​​​​​
ثبت شرکت سهامی خاص دارای
نکات ظریف فراوان هنگام ثبت است که در صورت عدم علم کافی ملزم به پرداخت هزینه مجدد جهت تغییرات خواهید شد.  لذا  پیشنهاد می شود جهت دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات جامع تر با ما تماس حاصل فرمایید.


خدمات کامل کارت عضویت و کارت بازرگانی ما
خدمات ثبت شرکتها
خدمات ثبت برند و لوگو
ثبت شرکت سهامی عام
شرکت مسئولیت محدود
 انواع شرکت ها کدامند؟