ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

ثبت موسسه غیر تجاری

 
عنواین؛
موسسه چیست؟
ویژگی ها و شرایط ثبت موسسه غیر تجاری؛
انواع موسسه کدامند؟
هزینه ثبت موسسه غیر تجاری؛
مدارک جهت ثبت موسسه غیر تجاری؛


قانون تجارت، اشخاص حقوقی را به دو شکل تقسیم می کند؛ شرکت های تجاری و موسسات غیرتجاری   
1)  اشخاصی که تمایل به انجام امور تجاری دارند، بایستی در قالب یکی از انواع شرکت های تجاری طبق قانون تجارت فعالیت نمایند (که به تفکیک در مورد هر شرکت مطالبی عنوان شده است و می توانید با مراجعه به بخش های دیگری اطلاعات کاملی را کسب نمایید  شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی، مختلط غیر سهامی، تعاونی )
 2) اشخاصی که تمایل به انجام امور غیر تجاری دارند مانند فعالیت های فرهنگی، خیریه و........ در قالب موسسه غیرتجاری فعالیت می کنند.

1) موسسه چیست؟

 با استناد به آئین نامه اصلاحی مصوب ۱۳۳۷ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری و مطابق ماده 584 قانون تجارت؛  موسسه شخصیت حقوقی است که برای مقاصدی غیرتجاری تشکیل میشود چه هدف انتفاعی باشد و چه غیرانتفاعی، مانند امور خیریه یا موسسات نظافتی؛ موسسات مجاز به فعالیت در زمینه ارایه خدمات بوده و اجازه هیچ گونه خرید و فروشی ندارد. 

2)ویژگی ها و شرایط ثبت موسسه غیر تجاری؛

موسسه حداقل از دو نفر تشکیل میشود.
در ثبت موسسه غیر تجاری می توانند عناوینی مانند کانون، انجمن، یا بنگاه را داشته باشند اما مجاز به استفاده از عناوینی که مخصوص موسسات دولتی هستند؛ نمی باشد.
جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی بایستی از اداره کل اطلاعات نیروی انتظامی استعلام گرفته شود و در صورت تایید جهت ثبت اقدام می شود .
موسسه از نظر ساختاری مشابه شرکت با مسئولیت محدود می باشد، به عنوان مثال در شرکت با مسئولیت محدود معرفی بازرس اختیاری می باشد، نیاز به واریز هیچ مبلغی از سرمایه به حساب بانکی نمی باشد. اعضای هیات مدیره در موسسه می توانند برای مدتی محدود یا نامحدود تعیین شوند. (جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید به بخش شرکت با مسئولیت محدود مراجعه فرمایید.)  
  حداقل سرمایه  جهت  ثبت موسسه  ۰۰۰/ ۰۰۰/ ۱ ریال می باشد.
به دلیل اینکه موسسات فعالیت خدماتی و غیرتجاری دارند نمی توانند کارت بازرگانی دریافت کنند  و چنانچه تصمیم به انجام هر دو فعالیت را دارید بایستی شرکت تجاری ثبت کنید.
برخی موضوعات فعالیت مانند امور حقوقی تنها در قالب موسسه قابلیت ثبت و فعالیت را دارد و به هیچ عنوان در قالب شرکت قابل ثبت نخواهد بود.
- در صورت تمایل به انجام درخواست توسط مجموعه ما پس از عقد قرارداد مدارک مورد نیاز درخواست می شود.
1) تکمیل مدارک  و  مشخصات مورد نیاز ( تکمیل و ارایه مواردی مانند  آدرس و کد پستی شرکت و سکونت اعضا هیات مدیره.
2) مشخص نمودن میزان سهم الشرکه  هر یک از شرکا و سمت های اعضا هیات مدیره -  مشخص نمودن موضوع فعالیت شرکت –  انتخاب اسامی مدنظر جهت نام شرکت (حداقل 5 اسم که دارای 3 سیلاب خاص باشند، شرایط انتخاب نام در بخش های دیگر اعلام گردیده است ) اخذ مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت
3) تنظیم صحیح اساسنامه : یکی از مهمترین مراحل در ثبت شرکت تنظیم صحیح اساسنامه می باشد چرا که تمام موارد مربوط به مشخصات و  موارد قانونی شرکت در آن درج می گردد.
4) تنظیم صحیح تقاضانامه که توسط تمام شرکاء و اعضا هیات مدیره امضاء شده باشد.
5) تکمیل  و تنظیم صورت جلسه هیئت مدیره،  صورت جلسه  مجمع عمومی موسسین که توسط تمام شرکاء و اعضا هیات مدیره امضاء شده باشد.
6) ثبت درخواست و اخذ تاییدیه نام شرکت تایید نام : پس از انتخاب نام مناسب برای شرکت ( ضوابط انتخاب نام در بخش های قبلی شرکت اشاره شده است(  اسامی جهت بررسی به اداره ارسال می گردد و در صورت دارا بودن شرایط یکی از نام ها مورد تایید قرار می گیرد).
7) امضا اوراق ثبتی شرکت و ارسال به اداره ثبت شرکت ها جهت بررسی توسط کارشناس
8) پس از بررسی توسط کارشناس و در صورت تایید تمام موارد؛ آگهی و شماره ثبت صادر می شود.
9) دریافت آگهی و اوراق ثبتی توسط وکیل.
10) پرداخت روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار ثبت.
11) اقدام جهت اخذ دفاتر پلمپ" مالیاتی" (که در بخش های دیگر به آن اشاره شده و توضیحات مربوطه ارائه گردیده است).

انواع موسسه کدامند؟

1) موسسات انتفاعی : جهت کسب درآمد و سود فعالیت می کنند مانند موسسات نظافتی، انواع آموزشگاه ها. این مؤسسات به هیچ عنوان اجازه هیچ معامله ای را ندارند  و هدف این موسسات خیرخواهانه و بهبود عملکرد و ارتقای امور مردمی می باشد مانند مدرسه های غیرانتفاعی که هدف آنها ارائه خدمات بیشتر از مدارس دولتی و کمک به ارتقای سطح علمی دانش آموزان می باشد.
2) موسسات غیرانتفاعی :  جهت کسب درآمد و سود فعالیت نمی کنند مانند موسسات خیریه. ادارت دولتی، سایر شرکت ها، افراد خیر می توانند بخشی از سرمایه این موسسات را جهت کمک به این موسسات متقبل شوند و نیازی به تامین کامل آن از طریق شرکای موسسه نمی باشد. تامین سرمایه از طریق افراد یا شرکت هایی خارج از موسسه به معنی شریک شدن در سرمایه شرکت نمی باشد.  چون در این موسسات هدف کسب درآمد نیست با حداقل سرمایه نیز میتوان فعالیت نمود.

تفاوت موسسه با شرکت ها؛

موسسات فقط مجاز به ارایه فعالیت در امور خدماتی می باشند و هرگونه خرید و فروش و امور تجاری و بازرگانی ممنوع می باشد، در حالی که شرکت ها هم مجاز به فعالیت خدماتی هستند و هم خدمات تجاری.

هزینه ثبت موسسه غیر تجاری؛

هزینه های ثبت شرکتها و ثبت موسسه غیر تجاری متناسب با اینکه خودتان انجام دهید یا به موسساتی همچون ما واگذار نماید بستگی دارد و شامل حق الوکاله وکیل دادگستری – هزینه حق ثبت و درج – پرداخت روزنامه ها رسمی و کثیرالانتشار – پلمپ دفاتر قانونی – هزینه های پست که پس از اعلام  شرایط مد نظر و ارائه مدارک به طور کامل – دقیق و با جزییات در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

مدارک جهت ثبت موسسه غیر تجاری؛

- ارایه مدارک شناسایی تمام اعضا و شرکا ( کارت ملی و شناسنامه )
- تکمیل و ارایه مواردی مانند ( آدرس و کد پستی شرکت و سکونت اعضا هیات مدیره – مشخص نمودن میزان سهم الشرکه  هر یک از شرکا و سمت های اعضا هیات مدیره -  مشخص نمودن سرمایه شرکت -  مشخص نمودن موضوع فعالیت شرکت –  انتخاب اسامی مدنظر جهت نام شرکت  ( حداقل 5 اسم که دارای 3 سیلاب خاص باشند، شرایط انتخاب نام در بخش های دیگر اعلام گردیده است ) اخذ مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت.
- تکمیل اساسنامه، تقاضانامه، صورت جلسه هیئت مدیره،  صورت جلسه  مجمع عمومی موسسین که توسط تمام شرکاء و اعضا هیات مدیره امضاء شده باشد.
شرایط ثبت موسسه غیر انتفاعی    
شرایط ثبت موسسه غیر تجاری و
تاسیس موسسه غیرتجاری
اداره ثبت شرکتها
سامانه ثبت شرکت ها و موسسات
موضوع فعالیت ثبت موسسه غیر تجاری
قانون ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
ثبت موسسه فرهنگی و
ثبت موسسه آموزشی

ثبت موسسه غیر تجاری

مزیت های ثبت موسسه غیر تجاری توسط ثبت آلامتو:
1- مشاوره رایگان
2- کارشناسان حرفه ای
3- صرفه جویی در هزینه(حداقل کارمزد)
4- صرفه جویی در زمان
5- اعزام کارشناس به محل کار شما
6- پشتیبانی دائمی​​​​​​​

جهت دریافت مشاوره رایگان، عدد 8 را به 09039213838 ارسال نمایید،
و یا با ما تماس حاصل فرمایید.

خدمات ثبت برند
خدمات ثبت شرکتها
خدمات ویژه
درباره ما
تماس با ما
خدمات تغییرات شرکتها
خدمات کارت بازرگانی
مقالات ثبت آلامتو
خدمات امور اداری و مالیاتی و حسابداری