ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

دلایل ورود و خروج شریک / شرکا

در شرکت هایی که سرمایه آن ها به شکل سهم الشرکه می باشد مانند شرکت مسئولیت محدود، تعاونی، شرکت تضامنی و.... جز شرکت های سهامی، ورود و خروج بنا به دلایلی ممکن است اتفاق بیفتد از جمله این موارد:
عدم تمایل و انصراف شریک یا شرکا به ادامه همکاری.
اضافه شدن شریک جدید.
جایگزینی شریک یا شرکا با افراد دیگر.

خروج شریک / شرکا (جز شرکت های سهامی)

مطابق ماده 123 خروج شرکا از شرکت (کاهش سرمایه) در صورت رضایت ایشان قابل انجام می باشد، در صورت عدم رضایت مکتوب شریک که به واسطه امضا صورتجلسه خروج ایشان تائید می شود، امکان انجام این کار ممکن نیست.
مبادله سهم الشرکه جهت خروج شریک
جهت خروج شریک قبل از اینکه شریک جدید وارد شرکت شود، باید مشخص شود که سهم الشرکه ایشان به چه روشی مبادله شود. مبادله سهم الشرکه به دو روش قابل انجام است:
1)پرداخت سهم الشرکه از محل دارایی های شرکت که خود به چند حالت قابل انجام است:
خروج شریک با فرض پرداخت مبلغی معادل سهم الشرکه ایشان.
خروج شریک با فرض پرداخت مبلغی کمتر از سهم الشرکه ایشان.
خروج شریک با فرض پرداخت مبلغی بیشتر از سهم الشرکه ایشان.
خروج شریک با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های شرکت.
2) واگذار نمودن سهم الشرکه شریک خروجی به سایر شرکای حاضر در شرکت یا شریک جدیدی که وارد شرکت می شود.

نکاتی در مورد خروج شریک / شرکا (جز شرکت های سهامی)
خروج شرکا از شرکت (کاهش سرمایه) در صورت رضایت ایشان قابل انجام می باشد، در صورت عدم رضایت مکتوب شریک که به واسطه امضا صورتجلسه خروج ایشان تائید می شود، امکان انجام این کار ممکن نیست.
 مطابق ماده ۱۲۳ قانون تجارت در شرکت تضامنی، هیچ کدام از شرکا اجازه واگذاری سهم الشرکه خود به دیگری را ندارد مگر با رضایت تمام شرکا؛ چون در این شرکت ها خروج از شرکت تضامنی امری عادی و معمولی نیست؛ چرا که در شرکت تضامنی شخصیت و اعتبار شرکا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و خروج شریک و ورد شریک جدید در ادامه فعالیت شرکت تاثیر بسیار زیادی خواهد داشت.
ورود و خروج در موسسات غیر تجاری مانند شرکت با مسئولیت محدود انجام می شود.
چنانچه تعداد شرکا از ۱۲ نفر بیشتر باشد، باید هیات نظار انتخاب و معرفی شوند.(جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد هیات نظار می توانید به مقاله مربوط به هیات نظار مراجعه فرمائید).

ورود شریک / شرکا (جز شرکت های سهامی)

ورود شریک با افزایش سرمایه شرکت.
ورود شریک با واگذاری سهام سایر شرکا.
جهت ورود شریک جدید، باید مشخص شود که سهم الشرکه ایشان به چه روشی مبادله شود. مبادله سهم الشرکه به دو روش قابل انجام است:
مبادله سهم الشرکه با سایر شرکای شرکت.
مبادله سهم الشرکه با شرکت: در واقع مبادله بین شریک جدید با شرکت است که باعث افزایش سرمایه شرکت می شود. این مبادله به چند صورت انجام می شود:
ورود شریک جدید با تجدید ارزیابی دارایی ها و بدهی های شرکت.
ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی معادل سرمایه مشخص شده برای ایشان.
ورود شریک جدید با فرض پرداخت مبلغی بیشتر از سرمایه مشخص شده برای ایشان.
ورود شریک جدید با فرض پرداخت کمتر از سرمایه مشخص شده برای ایشان.

مراحل تغییر موضوع / زمینه فعالیت شرکت
​​​​​​​

تشکیل مجمع ( با حضور تمام یا اکثریت شرکا) و تعیین موضوع فعالیت.
تنظیم و مهر و امضا نمودن صورتجلسه.
ارسال و ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها.
بررسی توسط کارشناس.
در صورتی که مراحل به درستی انجام شده باشد آگهی توسط کارشناس صادر می شود.
پرداخت هزینه قانونی اداره ثبت شرکت ها و دریافت آگهی.
پرداخت مبلغ روزنامه رسمی و صدور آن پس از یک هفته الی ده روز کاری.

ورود و خروج در شرکت با مسئولیت محدود
​​​​​​​

ورود و خروج از شرکت با مسئولیت محدود به دو روش انجام می شود:
1)از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه: برای انجام ورود و خروج از این طریق پس از تنظیم صورتجلسه نقل و انتقال سهم الشرکه به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه نموده و صلح نامه انتقال اخذ می شود، صورتجلسه به همراه سند صلح تنظیم شده به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود.
2)از طریق تنظیم صورتجلسات افزایش و کاهش سرمایه
 
ورود و خروج در شرکت سهامی خاص
ورود و خروج سهامداران در شرکت سهامی خاص به صورت نقل و انتقال سهام انجام می شود ( با مراجعه به بخش نقل و انتقال سهام می توانید اطلاعات جامعی به دست آورید، در این بخش به تفصیل به نقل و انتقال سهام در شرکت های سهامی پرداخته شده است).

مدارک جهت ورود و خروج شرکا

ارائه مدارک شناسایی تمام اعضا و شرکا / سهامداران ( کارت ملی و شناسنامه ) .
ارائه مدارک ثبتی شرکت: روزنامه و آگهی آخرین تغییرات، اساسنامه، تقاضانامه و شرکت نامه در شرکت های مسئولیت محدود / اظهارنامه در شرکت های سهامی خاص، آخرین لیست شرکا / سهامداران و اعضا هیئت مدیره.
ارائه مدارک شناسایی ( کارت ملی و شناسنامه ) شریک / شرکای جدید.
در صورتی که شرکت زیر نظر سازمانی فعالیت می کند، ارائه اصل مجوز تائید از مراجع مربوطه مبنی بر بلامانع بودن
ورود و خروج اعضا از شرکت.
مهر و مضا نمودن صورتجلسه مربوط به ورود و خروج شرکای شرکت.
در صورت انجام ورود و خروج توسط وکیل، ارائه وکالتنامه مهر و امضا شده.​​​​​​​

مراحل ورود و خروج شرکا از شرکت


تشکیل مجمع جهت اعلام و معرفی شرکائی که تصمیم به خروج دارند و یا معرفی شرکای جدید.
تنظیم و مهر و امضا نمودن صورتجلسه.
در صورتی که خروج از طریق نقل و انتقال سهم الشرکه در دفترخانه انجام می شود ارائه اصل یا برابربااصل سند صلح تنظیم شده.
ارسال و ارائه صورتجلسه به اداره ثبت شرکت ها.
بررسی توسط کارشناس.
در صورتی که مراحل به درستی انجام شده باشد آگهی توسط کارشناس صادر می شود.
پرداخت هزینه قانونی اداره ثبت شرکت ها و دریافت آگهی.
پرداخت مبلغ روزنامه رسمی و صدور آن پس از یک هفته الی ده روز کاری.

ورود و خروج اعضا هیات مدیره


جهت ورود و خروج اعضا هیات مدیره باید به این نکته توجه نمود مدیری که تصمیم به خروج از شرکت دارد دارای سهم می باشد یا خارج از شرکا است. اگر مدیر دارای سهم الشرکه باشد خروج وی بر اساس روش های خروج انجام می شود اما اگر بدون سهم باشد با تنظیم صورتجلسه و معرفی شخص جایگزین ورود ایشان انجام می شود.
برای ورود و خروج در شرکت های سهامی خاص باید توجه نمود ماده 33 اساسنامه رعایت شود، در این ماده بیان شده است که اعضای هیئت مدیره باید داری حداقل یک سهم از سهام شرکت باشند.