ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

شرکت سهامی عام

​​​​​​​ Register Publicly listed company​​​​​​​


تعریف شرکت 
ویژگی های و شرایط
پذیره نویسی 
روند انجام پذیره نویسی


تعریف شرکت 

شرکت سهامی عام شرکتی است که بخشی از سرمایه آن از طریق فروش سهام به مردم تامین می شود. بیست درصد ازسرمایه شرکت توسط موسسین تعهد شده و حداقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس سپرده می شود. سهام شرکت سهامی عام در بورس داد و ستد می شود.
 ​​​​​​​

​​​ویژگی های و شرایط

با توجه به اینکه بخشی از سرمایه و سهام شرکت از طریق فروش سهام به عموم تامین می گردد، جهت فروش سهام باید اعلامیه پذیره نویسی منتشر گردد، در شرکت سهامی خاص پذیره نویسی امکان پذیر نمی باشد.
در شرکت سهامی عام 20% از سرمایه توسط موسسین تعهد و حداقل 35% توسط سهامداران در هنگام تاسیس به حساب جاری شرکت در شرف تاسیس سپرده می شود، مابقی سرمایه از طریق فروش سهام به عموم تامین می گردد. افرادی که تمایل به خرید سهام را دارند، باید به بانک مراجعه کرده و ورقه های تعهد سهم را امضا نموده و مبالغ مربوط به سهام را پرداخت نمایند.​​​​​​​
حداقل سرمایه شرکت سهامی عام 5 میلیون ریال می باشد.
در شرکت سهامی عام میتوان اوراق قرضه منتشر نمود.
مطابق ماده 107 لایحه قانونی 1347جهت ثبت شرکت سهامی عام تعداد اعضا باید حداقل 5 نفرباشند.
 

پذیره نویسی 

معنی لغوی پذیره نویسی" نوشتن و امضا کردن در پای سند و نوشته" است. در واقع پذیره‌ نویسی یعنی، تعهد انجام کار یا تعهد موردی که در سند نوشته و شرح داده ‌شده است.
مطابق ماده ۳۸ قانون تجارت شرکت سهامی عام، هنگامی ثبت و تشکیل می‌گردد که کلیه سهام و سرمایه آن هم توسط موسسین و هم از طرف مردم تامین شده باشد.


روند انجام پذیره نویسی

 ابتدا باید طرح پذیره نویسی تهیه شود و توسط تمامی مؤسسین شرکت امضا شود.
تحویل دادن طرح پذیره نویسی به علاوه اظهارنامه و اساسنامه تدوین شده شرکت به اداره ثبت شرکت‌های واحد ثبتی مربوطه
بررسی طرح پذیره نویسی، اظهارنامه و اساسنامه  توسط اداره ثبت شرکت‌ها و تطبیق آن‌ها با قانون
در صورتی که موردی وجود نداشته باشد، اجازه انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی سهام توسط اداره ثبت شرکت‌ها صادر می‌ شود
انتشار و چاپ اعلامیه‌ای در روزنامه‌ای که توسط موسسان شرکت تعیین شده است. در این اعلامیه، بانکی که تعهد سهام در آن انجام می‌شود هم مشخص می شود.
اعلامیه باید شامل این موارد باشد:
آدرس شرکت و شعب آن، نام شرکت، اعلام مبلغ تعهد شده و پرداخت شده سرمایه، موضوع فعالیت شرکت، اعلام هزینه های انجام شده تدارک مقدمات تشکیل شرکت، تعیین مهلتی جهت خرید سهام، مبلغ سرمایه شرکت و مشخص نمودن مبلغ نقدی وغیر نقدی آن به تفکیک تعداد و نوع سهام ( اگر تمام یا بخشی ازسرمایه غیر نقدی است؛ مقدار، مشخصات و ارزش آن باید مشخص باشد).
در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت یا در صورتی که جهت انجام فعالیت مدنظرنیاز به اخذ موافقت ازمراجع خاصی باشد؛ مشخصات مجوز یا موافقت اصولی مشخص شود.
بانکی که تعهد سهام در آن انجام می‌شود هم مشخص شده و شماره حساب بانکی اعلام گردد.



جهت ثبت شرکت سهامی عام و دریافت مشاوره رایگان با ما تماس حاصل فرمایید.
شرکت مناطق آزاد
شرکت با مسئولیت محدود​​​​​​​
شرکت تضامنی
شرکت سهامی خاص
ثبت موسسه
شرکت تعاونی
شرکت سهامی عام
شرکت دانش بنیان
​ثبت شعبه و نمایندگی