ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com
Permission to operate the brand

تعریف مجوز بهره ­برداری از برند یا نام و نشان تجاری​​​​​​​

بر اساس ماده قانون های 44 و 50 ثبت شده در قوانین مربوط به ثبت برند و علامت تجاری و نیز با استناد به ماده قانونی 141 در آیین نامه اجرایی مذکور؛ مالک علامت میتواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید. انتقال بخشی از برند یعنی دادن امتیاز به شخص دیگر برای استفاده از برند که به آن اجازه بهره برداری از برند گفته می­شود و یا واگذاری تمام حقوق برند که انتقال یا واگذاری برند گفته می­شود. مالک می­تواند بدون انتقال، اجازه استفاده از نام و نشان تجاری خود را به شخص حقیقی یا حقوقی دیگری بدهد؛ در این صورت، مالک نام و نشان تجاری مالک آن است، تنها اجازه استفاده از مزایای نام و نشان تجاری خود را به  دیگری می­دهد. اجازه گیرنده نام و نشان تجاری، مالک آن نبوده، فقط اجازه استفاده از نام و نشان تجاری تا زمان مشخصی به او داده می شود. شخص اجازه گیرنده اجازه انتقال که مجوز بهره برداری به دیگران را ندارد؛ تنها در صورتیکه این اجازه در مجوز تعیین شده باشد قابل انجام است.

شرایط و قوانین مجوز بهره ­برداری از برند یا نام و نشان تجاری​​​​​​​

اجازه بهره ­برداری از برند و لوگو در صورتی معتبر است که اجازه بهره­ برداری درمرکزمالکیت معنوی به ثبت رسیده باشد.
در مجوز بهره برداری باید مشخص شود اجازه بهره برداری به صورت انحصاری در اختیار قرار داده می­شود یا خیر؟ درصورتی­که انحصاری بودن بهره برداری از علامت در مجوز مشخص نشود، مجوز بهره برداری غیر انحصاری قلمداد   می­گردد.
در مجوز بهره برداری باید مشخص شود آیا اجاره گیرنده فعلی اجازه اجاره به اشخاص دیگر را دارد یا خیر.
 
مطابق ماده ۱۴۲ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره‌برداری احراز کند، در غیر این صورت، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
 
تبصره ۱: مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره‌برداری و انتشار آگهی موضوع ماده ۱۴۶ این آیین‌نامه، در صورت درخواست، گواهی ثبت مجوز بهره‌ برداری را برای اجازه گیرنده صادر خواهد کرد.
تبصره ۲: مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
 
مطابق ماده ۱۴۳ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری: درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت به مرجع ثبت داده شود.
مدت زمان اجازه بهره برداری از برند و علامت تجاری باید مشخص شود.
اجاره دهنده مشخص می­کند که شخص در چه محدوده جغرافیایی اجازه بهره برداری از برند و علامت تجاری را دارد.​​​​​​​

مدارک جهت ثبت درخواست مجوز بهره ­برداری از برند یا نام و نشان تجاری
​​​​​​​

استعلام دفتر اسناد رسمی

اصل آخرین گواهی‌نامه معتبر نام و نشان تجاری ثبت شده

ارایه مدارک شناسایی اجازه گیرنده

ارایه مدارک شناسایی نماینده قانونی
​​​​​​​
در صورتی که اجازه بهره برداری مربوط به بخشی از کالاها یا خدمات باشد اعلام کالاها یا خدماتی که اجازه بهره برداری نسبت به آن‌ها  واگذار می­شود،
 
مشخص نمودن مدت زمان اجازه بهره برداری از برند و علامت تجاری​​​​​​​

پاسخ به استعلام دفتر اسناد رسمی

درخواست الکترونیکی مبنی بر صدور مجوز بهره برداری

بررسی پرونده
​​​​​​​
تایید مجوز بهره برداری علامت تجاری


صدور آگهی مجوز بهره برداری علامت تجاری

مراحل انجام صدور مجوز مجوز بهره ­برداری از برند یا نام و نشان تجاری​​​​​​​

در صورت تکمیل تمام مدارک مورد نیاز و در صورتی­که تمامی مراحل به درستی انجام شود درخواست اجازه بهره برداری از برند و علامت تجاری طی مدت 20 روز از تاریخ درخواست، انجام می­شود و تاییدیه جهت پرداخت در روزنامه رسمی اعلام و پس از انجام واریزی، آگهی می­گردد. یک نسخه مجوز بهرداری از برند و علامت تجاری به اجازه گیرنده داده می شود و از این پس تا زمان مشخص شده می­تواند از مزایای این مجوز استفاده نماید. ​​​​​​​

مدت زمان اخذ مجوز بهره ­برداری از برند یا نام و نشان تجاری