ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

کد اقتصادی

 
عنواین مقاله پیش رو:

تعریف کداقتصادی
دلایل و مزایای اخذ کد اقتصادی (کدمالیاتی)
نکاتی در رابطه با تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی (کدمالیاتی)
اشخاص حقیقی یا حقوقی که مکلف به تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی نیستند
مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی
مراحل تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کد مالیاتی)
مدت زمان تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی

مراحل ثبت نام و اخذ کد اقتصادی جدید
 

تعریف کد اقتصادی

همان طور که اشخاص حقیقی دارای کدملی هستند شرکت ها نیز دارای کدمالیاتی جهت احراز هویت هستند. قبلا
یک کد ۱۲ رقمی به عنوان کداقتصادی (کدمالیاتی) از طرف سازمان امور مالیاتی به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حال فعالیت بوده و صاحب کسب و کاری می باشند؛ اختصاص داده میشد. اما در روند جدید صدور کداقتصادی شناسه ملی شرکت ها به عنوان کداقتصادی اختصاص داده شده است.
 


مزیت های ثبت توسط موسسه ثبت آلامتو:
1) مشاوره رایگان
2) کارشناسان حرفه ای
3) صرفه جویی در هزینه
4) صرفه جویی در زمان
5) اعزام کارشناس به محل کار شما
6) پشتیبانی آنلاین


دلایل و مزایای اخذ کد اقتصادی (کدمالیاتی)

کداقتصادی جهت احراز هویت اشخاص حقوقی و حقیقی در سازمان امور مالیاتی می باشد.
جهت تسهیل در روند بررسی امورمالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر می باشد.
جهت عقد قرارداد با موسسات دولتی، تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی) ضروری است.
 شرکت در مناقصات و مزایدات نیازمند تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی) می باشد.
جهت اخذ کارت بازرگانی تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی) ضروری است.
جهت افتتاح حساب بانکی تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی) بایستی انجام شده باشد.
شرکت ها و اشخاص حقیقی بدون تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی) نمی توانند فعالیت اقتصادی و تجاری انجام دهند.
اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی (کدمالیاتی) اقدام نکرده باشند، برای انجام روند مالیاتی خود با مشکل مواجه خواهند شد؛ چرا که در اداره دارایی شناسایی نشده و هویتی نداشته و در مقابل قوانین سازمان امور مالیاتی کشور علی الراس خواهد شد  و دفاتر شرکت رسیدگی نمی شوند.
 
 جهت انجام روند قانونی امور و پرداخت صورت وضعیت شرکت ها دارا بودن کداقتصادی و ارائه گواهی ارزش افزوده  الزامی است چرا که شرکت هایی که تشکیل پرونده مالیاتی را انجام نداده اند و کداقتصادی (کدمالیاتی) خود را دریافت نکرده باشند غیر قانونی تلقی شده و کارفرمایان به جهت عدم پیش آمد مشکل برای خود تمایلی با این گونه شرکت ها ندارند.
اخذ گرید برای شرکت
جهت ارایه اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده
اخذ کداقتصادی مانع فرارهای مالیاتی می شود
 
 

نکاتی در رابطه با تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی)

مطابق قانون مالیاتی شرکت ها و یا موسسات  پس از ثبت شدن در اداره ثبت شرکت ها، موظف هستند طی دو ماه نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی) شرکت و موسسه خود اقدام نمایند. بر این اساس، تمام شرکت ها و موسسات ثبت شده مکلف به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی) می باشند.
 
همان طور که در بالا اشاره شد، تا دو ماه پس از ثبت شرکت که شرکت ها موظف به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی) می باشند باید نسبت به پرداخت مالیات نیم در هزار سرمایه اقدام نمود، در غیراینصورت و پس از گذشت این مدت زمان جریمه آن را باید پرداخت نمود.
تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی که مشغول به فعالیت اقتصادی و تجاری هستند موظف هستند نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی) اقدام نمایند، تنها برخی افراد نسبت به تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی) معاف می باشند که در ذیل به آن ها اشاره شده است.
 

اشخاص حقیقی یا حقوقی که مکلف به تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی نیستند

اشتغال اشخاص حقیقی به فعالیت در زمینه تحقیق و یا مشاوره فنی اشتغال دارند. از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی.
مساجد و تکایا.
اشتغال به فعالیت در زمینه هنری از قبیل خطاطی، فیلمسازی و فعالیت های مرتبط، طراحی، نویسندگی، نقاشی، گرافیک، ترجمه کتاب، و ویراستاری.
به موجب مواد 4 و 23 قانون نظام صنفی اتحادیه های امور صنفی، اتحادیه های مجاز به فعالیت های اقتصادی نمی باشند.
اشتغال به فعالیت در زمینه پیمانکاری، مشروط به اینکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یکسال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد.
 

مدارک مورد نیاز جهت اخذ کد اقتصادی

تکمیل، مهر و امضا دفترچه ثبت نام.
تکمیل، مهر و امضا فرم های همان واحد مالیاتی.
برابربااصل و کپی مدارک شناسایی تمام اعضای هیات مدیره، سهامداران / شرکا
برابربااصل و کپی تمام مدارک ثبتی شرکت ( اساسنامه، اظهارنامه در شرکت های سهامی / شرکتنامه و تقاضانامه
در شرکت های غیر سهامی، آگهی تاسیس شرکت و تمامی تغییرات، روزنامه رسمی و تمامی تغییرات، صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت، صورتجلسه هیات مدیره شرکت).

در صورتیکه مالکیت آدرس اعلامی به عنوان محل فعالیت به نام شرکت باشد ارایه برابربااصل و کپی سند مالکیت شرکت و در صورتی که آدرس اعلامی استیجاری باشد، ارایه برابربااصل و کپی اجاره نامه رسمی و دارای کدرهگیری
 
ارائه گواهی امضا صاحبان حق امضا
 
اعلام شماره حساب شرکت یا یکی از اعضا جهت ثبت نام سامانه سازمان امور مالیاتی
 

مراحل تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کداقتصادی (کدمالیاتی)

تکمیل تمام مدارک اعلام شده
ارایه مدارک به ممیز دارایی توسط یکی از اعضا هییت مدره یا وکیل شرکت ( با نامه نمایندگی)
اخذ نامه مستغلات از ممیز حوزه مالیاتی
ارایه نامه مستغلات به ممیز اداره ثبت اسناد جهت بررسی صحت اجاره نامه و سند ارایه شده
اخذ تاییدیه مستغلات و ارایه به ممیز دارایی
بررسی پرونده و صدور کداقتصادی
 

مدت زمان تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی

 مدت زمان تشکیل پرونده دارایی و اخذ کد اقتصادی حدودا 10 الی 15 روز کاری می باشد.
ثبت نام کداقصادی جدید و رسیدن به مرحله 45 دو الی سه روز کاری می باشد.

 مراحل ثبت نام و اخذ کد اقتصادی جدید

پیش ثبت نام در سامانه سازمان امور مالیاتی : وارد نمودن اطلاعات اولیه
صحت سنجی اطلاعات
تکمیل اطلاعات
 

اخذ کد اقتصادی دریافت کد اقتصادی