ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

کد کارگاهی بیمه


​​​​عناوین مقاله:
تعریف کارگاه
تعریف شماره کارگاه و جزئیات ارقام آن
کد کارگاهی بیمه پیمانکاران
نکاتی در رابطه با کد کارگاهی بیمه
مدارک مورد نیاز جهت دریافت شماره کارگاهی حقوقی
مدارک مورد نیاز جهت دریافت شماره کارگاهی حقیقی
مدارک جهت دریافت شماره بیمه و نامنویسی کارکنان 
مراحل دریافت کد کارگاهی بیمهتعریف کارگاه

ماده ۴ قانون کار، کارگاه را چنین تعریف کرده است، به محلی (شامل نهارخوری، حمام، نمازخانه و....) که کارگر بنا به درخواست کارفرمای خود در آن مشغول به کار بوده و مزد می گیرند، کارگاه گفته می شود.

تعریف شماره کارگـاه و جزئیات ارقام آن
شماره ای جهت بیمه نمودن کارگران توسط کارفرمایان می باشد که ارقام آن ۱۰ رقمی بوده و مختص به همان کارگاه می‌ باشد. سه رقم اول آن نشانگر شعبه، سه رقم بعدی بیانگر نوع فعالیت و چهار رقم آخر نشانه شماره پرونده می باشد. این شماره هم برای اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی قابل دریافت می باشد. کارفرمایان پس از دریافت کد کارگاهی بیمه باید لیست اسامی کارکنان خود را همراه با اصل و کپی مدارک شناسایی آن‌ها (شناسنامه و کارت ملی) به شعبه خود تحویل دهند و برای هر یک از کارکنان خود شماره بیمه اخذ نماید، بدین ترتیب هر یک از کارکنان شماره بیمه خاص خود را دارد و چنانچه نیاز به استعلام سوابق بیمه تامین اجتماعی، اخذ دفترچه بیمه و استفاده از خدمات درمانی بیمه، باشد این شماره بیمه باید ارائه گردد. شماره بیمه شخص ۸ رقمی می باشد.
تمام اشخاص حقیقی یا حقوقی که دارای محل کار، کارگر یا کارمند هستند، موظف به دریافت شماره بیمه کارگاهی می باشند.
دریافت شماره بیمه کارگاهی جهت محاسبه و ارائه لیست بیمه کارگران و کارفرمایان و محاسبه سوابق بیمه تامین اجتماعی می باشد.


کد کارگاهی بیمه پیمانکاران

چنانچه بخشی از یک کار به شخص یا شرکتی که پیمانکار نامیده می شود، واگذار می گردد. موارد ذیل در این شرایط و مطابق ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی باید رعایت شود:
کارفرما یا پیمانکار موظف هستند پس از عقد قرارداد، یک نسخه از قرارداد را به نزدیکترین شعبه سازمان تامین اجتماعی به محل انجام پروژه تحویل دهند. پس از ارسال قرارداد در شعبه تامین اجتماعی برای کارگاه، پرونده تشکیل شده، همچنین شماره کارگاه و ردیف پیمان اختصاص می یابد.
در متن قرارداد باید قید گردد تمام افراد مرتبط با قرارداد اعم از پیمانکار، کارکنان کارگاه و پیمانکار، در سازمان تامین اجتماعی بیمه شده و حق بیمه این افراد به طور کامل پرداخت می گردد.
  پس از انجام پیمان،  پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنانی که در طرح مشغول به فعالیت بودند را تنظیم نموده و مابه التفاوت حق بیمه طبق مصوبه مورخ ۲۴/۱/۷۰شورای عالی تامین اجتماعی را پرداخت می نماید. پس از انجام پرداختی ها، می تواند جهت اخذ مفاصا حساب بیمه خود اقدام نماید .


نکاتی در رابطه با کد کارگـاهی بیمه

کارفرمایان موظف هستند هرماه لیست کارگران و کارمندان خود را که مشمول قانون تامین اجتماعی هستند در مهلت تعیین شده در قانون کار که حداکثر تا آخرین روز ماه بعد می باشد ارسال نمایند.
چنانچه محل یا نوع فعالیت اشخاص حقیقی پس از دریافت شماره بیمه تغییر کند، کارفرما بایستی نسبت به دریافت شماره بیمه جدید اقدام نماید، چرا که شماره بیمه اشخاص حقیقی با تغییر آدرس، تغییر می کند، اما برای اشخاص حقوقی و دفاتر اسناد رسمی دادگستری با هر تغییر آدرسی تغییر نکرده و همان شماره ای است که برای بار اول دریافت شده است.


مدارک مورد نیاز جهت دریافت شماره کارگاهی حقوقی

ارائه کپی و اصل مدارک ثبتی شرکت شامل: آگهی و روزنامه رسمی تاسیس شرکت، آگهی و روزنامه رسمی تغییرات شرکت، اساسنامه شرکت، اظهارنامه در شرکت های سهامی خاص / تقاضانامه و شرکتنامه در شرکت های مسئولیت محدود، متن صورتجلسه هیئت مدیره و موسسین.
ارائه کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) کارفرما
ارائه کپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی شرکت.
در صورتی که شرکت دارای مجوز فعالیت می باشد کپی آن ارائه گردد.
ارائه نامه درخواست تشکیل پرونده و اخذ شماره کارگاه
ارائه فرم های تکمیل شده 
ارائه تاییدیه  کدپستی کارگاه 
مدارک مورد نیاز جهت دریافت شماره کارگاهی حقیقی
ارائه کپی مدارک شناسایی (کارت ملی و شناسنامه) 
ارائه کپی سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی یا صلح نامه کارگاه رسمی یا عادی
ارائه نامه درخواست تشکیل پرونده و اخذ شماره کارگاه
ارائه فرم های تکمیل شده 
ارائه جواز کسب صنفی معتبر، پروانه تاسیس / بهره برداری یا هر نوع مجوز کار از مراجع ذیصلاح
اخذ و ارائه تاییدیه مجمع امور صنفی یا اتحادیه مربوطه، مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری از کارگاه.مدارک جهت دریافت شماره بیمه و نامنویسی کارکنان

جهت بهره مندی کارکنان از خدمات و مزایای بیمه و ارائه لیست بیمه کارکنان به سازمان تامین اجتماعی باید کارکنان دارای شماره بیمه باشند.
ارائه اصل و کپی مدارک شناسائی (شناسنامه و کارت ملی)
انجام آزمایشات قبل از استخدام توسط مراکز مجاز مورد پذیرش سازمان و ارائه آن به سازمان
تکمیل و ارائه پرسشنامه نامنویسی
مراجعه به واحد نامنویسی شعبه جهت انجام نامنویسی


مراحل دریافت کد کارگاهی بیمه

 ارائه و تکمیل مدارک  مورد نیاز به شعبه تامین اجتماعی مرتبط با آدرس
بررسی پرونده و نوبت دهی جهت بازرسی محل فعالیت
 پس از انجام بازرسی شماره کارگاه صادر می شود.مدت زمان دریافت کد کارگاهی بیمه

پس از تکمیل مدارک و انجام مراحل ذکر شده حداکثر 30 روز پس از انجام اقدامات کد کارگاهی بیمه صادر می‌شود.
 


خدمات تغییرات شرکتها
خدمات کارت بازرگانی
مقالات ثبت آلامتو
خدمات امور اداری و مالیاتی و حسابداری
خدمات ویژه
تماس با ما
خدمات ثبت شرکتها
خدمات ثبت برند
درباره ما

جهت دریافت مشاوره رایگان اخذ رتبه، عدد 8 را به 09103518518 ارسال نمایید،
و یا با ما تماس حاصل فرمایید.