ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

انتقال کارت بازرگانی

در مقاله زیر میخوانید:

تعریف کارت بازرگانی
انتقال کارت بازرگانی به چه معنی است
مدارک جهت درخواست انتقال کارت بازرگانی حقیقی از اتاق بازرگانی مبدا
مدارک جهت درخواست انتقال کارت بازرگانی حقوقی از اتاق بازرگانی مبدا
مدارک جهت درخواست انتقال کارت بازرگانی حقیقی به اتاق بازرگانی مقصد
مدارک جهت درخواست انتقال کارت بازرگانی حقوقی به اتاق بازرگانی مقصد  • تعریف کارت بازرگانی

به موجب ماده 2 قانون صادرات و واردات مصوب شده در تاریخ 1372/04/02 مجلس شوراي اسلامي، کارت بازرگانی، اشخاصی ( حقیقی یا حقوقی ) اجازه واردات و صادرات کالا، ثبت سفارش، واردات از مناطق آزاد، صادرات کالاهای مجاز، ترخیص و حق العمل‌کاری کالا از گمرکات را دارند که مجوز واردات و صادرات را داشته باشند، این مجوز در واقع کارت بازرگانی است.
 

  • انتقال کارت بازرگانی به چه معنی است

کارت بازرگانی متناسب با شهری که شخص ( حقیقی یا حقوقی ) در آن مشغول به فعالیت است و به عنوان محل قانونی خود معرفی نموده است صادر می شود.
گاهی شخص ( حقیقی یا حقوقی ) دارنده کارت، تصمیم برتغییر محل فعالیت تجاری خود را دارد اما نه از یک محل به محل دیگر در یک شهر بلکه از یک شهر یا استان به شهر یا استانی دیگر، در این صورت باید درخواست انتقال کارت به اتاق بازرگانی شهر / استان مورد نظر داده شود.
به طور مثال؛ شخص یا شرکتی قبلا در اهواز فعالیت داشته و کارت بازرگانی خود را از اتاق بازرگانی اهواز دریافت نموده است اما بنا به شرایطی، محل فعالیت و کار او به تهران انتقال پیدا کرده است، در این شرایط بایستی درخواستی به اتاق بازرگانی اهواز مبنی بر انتقال کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی تهران داده شود.  • مدارک جهت درخواست انتقال کارت حقیقی از اتاق بازرگانی مبدا

مفاصاحساب دارائی
درخواست کتبی
اگر کارت قدیمی(دفترچه ای) باشد به اتاق مبداء تحویل داده شود.
ابطال اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
 


  • مدارک جهت درخواست انتقال کارت حقوقی از اتاق بازرگانی مبدا

مفاصا حساب تامین اجتماعی
درخواست کتبی
اگر کارت قدیمی(دفترچه ای) باشد به اتاق مبداء تحویل داده شود
ابطال اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
مفاصاحساب دارائی
اگهی ثبتی انتقال
 
 

  • مدارک جهت درخواست انتقال کارت حقیقی به اتاق بازرگانی مقصد

اگر کارت دارای اعتبار باشد روندی مانند تمدید طی خواهد شد
ارائه اصل کارت بازرگانی
ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
مفاصاحساب دارائی
ارائه اسناد ملک
 
 
  

  • مدارک جهت درخواست انتقال کارت بازرگانی حقیقی به اتاق بازرگانی مقصد

اگر کارت دارای اعتبار باشد روندی مانند تمدید طی خواهد شد
ارائه درخواست کتبی
ارائه اسناد ملک
ارائه اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی
مفاصاحساب دارائی.
ارائه اصل کارت بازرگانی
مفاصاحساب تامین اجتماعی
ارائه اگهی ثبتی انتقالخدمات کامل کارت بازرگانی موسسه آلامتو

انتقال کارت بازرگانی در سراسر کشور ثبت آلامتو