ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

سهامی خاص چیست؟

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص،در ایران شرکت سهامی خاص از جمله متداول ترین انواع شرکت هایی است که ثبت می شود. چون سرمایه در این نوع از شخصیت های حقوقی به سهام تقسیم می شود به این نوع، شرکت سهامی خاص گفته می شود. البته نوع دیگری از شرکتهای سهامی با عنوان سهامی عام نیز وجود دارد. سرمایه در این نوع تماما از طریق آورده سهامداران که همان موسسین هستند، تامین می شود. اما در نوع سهامی عام سرمایه از طریق پذیره نویسی عمومی تامین می شود و در واقع موسسین تمام سرمایه را تامین نمی کنند.

سرمایه و سهام در شرکت سهامی خاص:

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص، سرمایه ای که توسط موسسین جهت شرکت تامین می شود به قسمت های مساوی که هر قسمت را سهم می گویند، تقسیم می شود. سرمایه بین سهامداران به صورت سهام تقسیم می شود.
هر کدام از سهامداران شرکت متناسب با تعداد و میزان اسمی سهامی که دارند در قبال ضرر و زیان، سود، تعهدات و.... متعهد بوده و دارای مسئولیت می باشند. (منظور از مبلغ اسمی سهام، تمام مبلغی است که سهامداران به عنوان سهم و سرمایه خود به شرکت وارد می کنند).
در اساسنامه جهت تصدی مدیران تعدادی سهام به عنوان سهام وثیقه مشخص می شود. با توجه به ماده 115 اصلاحی قانون تجارت، چنانچه مدیران شرکت دارای سهام وثیقه تعیین شده مطابق اساسنامه نباشند، موظف به تهیه این سهام به حداقل و میزان مشخص شده در اساسنامه طی مدت یک ماه می باشند، در صورت عدم تهیه این سهام توسط مدیر یا مدیران، آن مدیر یا مدیران از هیئت مدیره اخراج خواهند شد.

یکی از دلایل اعتبار شرکت های سهامی خاص این است که پس از تایید نام این نوع شخص حقوقی، باید میزان سی و پنج درصد از مبلغی که به عنوان سرمایه اعلام شده، به حسابی که به نام شخص حقوقی افتتاح شده است، واریز گردد. این مبلغ پس از اینکه شرکت به صورت کامل ثبت گردید و شماره ثبت آن صادر شد، قابل برداشت می باشد.  شصت و پنج درصد مابقی سرمایه، در تعهد سهامداران باقی می ماند. به این دلیل این نوع از شخصیت های حقوقی جهت شرکت در مناقصات و مزایدات دارای اولویت می باشند.
جهت ثبت این نوع از شخصیت های حقوقی، باید حداقل یک میلیون ریال سرمایه توسط موسسین تامین شود.
اعضای هیئت مدیره و سهامداران می توانند از افراد غیر ایرانی انتخاب شوند.

سمت ها و اعضای هیئت مدیره در شرکت سهامی خاص:

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص؛ جهت تشکیل این نوع از شخصیت های حقوقی، سه نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره و دو نفر به عنوان بازرس یک بازرس به عنوان بازرس اصلی و دیگری به عنوان بازرش علی البدل معرفی می شوند.
اعضای هیئت مدیره در این نوع باید حتما دارای سهم باشند.
اعضای هیئت مدیره و بازرسین نمی توانند با هم نسبت فامیلی داشته باشند.
در این نوع شرکت، اعضا هیئت مدیره به مدت دو سال دارای اعتبار بوده و بازرسین به مدت یکسال مالی. پس از پایان مدت اعتبار، بایستی اعضا هیئت مدیره و بازرسین را تمدید نمود و یا نسبت به تغییر آن ها اقدام نمود و چنانچه نسبت به تمدید و یا تغییر آن ها اقدامی انجام نشود جهت انجام امور بانکی و قانونی شرکت با مشکل مواجهه خواهد شد.
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
با توجه به اینکه در شخصیت های حقوقی سمت ها و اعضای هیئت مدیره دارای اشکال مختلفی می باشند، در این نوع از شخصیت های حقوقی باید تمامی سمت ها از جمله مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره حتما باید تعیین شوند. یک نفر می تواند دارای دو سمت باشد مثلا مدیرعامل می تواند رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره نیز باشد.
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
اعضای هیئت مدیره در این نوع از شخصیت های حقوقی جهت رعایت ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون تجارت، باید حتما دارای حداقل یک سهم به عنوان سهم وثیقه باشند. بنابراین مطابق این ماده، اعضای هیئت مدیره از میان سهامداران انتخاب شده و تعیین سمت می شوند. مدیرعامل تنها شخص و سمتی است که می تواند سهامدار نباشد، در این صورت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره می باشد .
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
اعضای هیئت مدیره و بازرسین باید حتما به سن قانونی یعنی هیجده سال رسیده باشند. افراد کمتر از هیجده سال فقط می توانند به عنوان سهامدار در شرکت منصوب شوند.
اعضای هیئت مدیره و سهامداران می توانند از افراد غیر ایرانی انتخاب شوند.
اشخاص حقوقی ( شرکت ها ) هم مطابق  ماده 110 می توانند جز اعضای هیئت مدیره شرکت باشند.

ویژگی های کلی شرکت سهامی خاص:

 هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
در عنوان این شرکت، باید حتما سهامی خاص قید شود .
جهت چاپ و نشر آگهی های قانونی و آگهی های دعوت روزنامه کثیرالانتشاری انتخاب و در اساسنامه اعلام و درج می شود.
در اساسنامه شرکت باید آغاز و پایان سال مالی تعیین شود. تعیین سال مالی جهت اعلام گزارش اعضای هیئت مدیره به بازرس و مجمع عمومی سالانه می باشد.
​​​​​​​هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
جهت انتخاب اعضای هیئت مدیره باید ماده 111 قانون رعایت شود، طبق این قانون افرادی که مرتکب جرائمی مانند اختلاس، سرقت، کلاهبرداری بوده و دارای حکم قطعی باشند، نمی توانند به عنوان اعضا هیئت مدیره شرکت تعیین شوند.
برای ثبت شرکت سهامی خاص نیاز به مدرک تحصیلی نمی باشد.

اوراق ثبتی شرکت سهامی خاص:

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص شرکت سهامی خاص دارای اوراق ثبتی می باشد که شامل: اساسنامه، اظهارنامه ثبتی، مجمع عمومی موسسین، مجمع عمومی هیئت مدیره.
 

اساسنامه شخص حقوقی سهامی خاص:
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص

اساسنامه این نوع شرکت مطابق ماده هشت قانون تجارت شامل مواردی می باشد که به برخی از آن ها اشاره شده است.
​​​​​​​هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
درج صحیح و کامل نام شرکت، تشریح کامل و واضح موضوع فعالیت، درج و اعلام آدرس و کدپستی شرکت به عنوان دفتر مرکزی و چنانچه شرکت دارای شعبه باشد درج آدرس و کدپستی دقیق شعبه، اعلام سرمایه، تعداد و ارزش سهام، مشخص نمودن میزان سهم هر یک از سهامداران، اعلام ضوابط تشکیل مجامع عمومی شرکت با تمامی جزئیات، اعلام روش و شرایط انحلال شرکت به طور کامل، اعلام و درج شرایط و نحوه انتقال و تبدیل سهام، معرفی بازرسین مدنظر، تعیین مدت تصدی و مشخص نمودن نحوه انتخاب بازرسین، اعلام شرایط و نحوه افزایش سرمایه و کاهش سرمایه شرکت، درج کامل مشخصات اعضای هیئت مدیره شرکت و موارد مرتبط با اعضای هیئت مدیره مانند: روش انتخاب جایگزین اعضای هیئت مدیره، اعلام آدرس و کدپستی اعضای هیئت مدیره، حدود اختیارات اعضای هیئت مدیره و تمامی موارد مربوط به اعضای هیئت مدیره به طور کامل، مشخص نمودن آغاز و پایان سال مالی.
 

اظهارنامه شخص حقوقی سهامی خاص:
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص

اظهارنامه این نوع شرکت مطابق ماده هفت قانون تجارت شامل مواردی می باشد که به برخی از آن ها اشاره شده است.
درج صحیح و کامل نام شرکت، تشریح کامل و واضح موضوع فعالیت، درج و اعلام آدرس و کدپستی شرکت به عنوان دفتر مرکزی و چنانچه شرکت دارای شعبه باشد درج آدرس و کدپستی دقیق شعبه در اظهارنامه شرکت سهامی خاص، در اظهارنامه شرکت درج و ذکر نام بانک و شماره حساب مربوط به پرداخت مبلغی که موسسین و سهامدارن به پرداخت آن متعهد می باشند الزامی است، مشخص نمودن کل تعداد سهام شرکت، تعداد سهم هر سهامدار، ارزش اسمی سهام، میزان سرمایه شرکت در اظهارنامه مشخص و تعیین می شود، همچنین در اظهارنامه به تفکیک مشخص می شود که از این سرمایه چه میزان سرمایه نقدی و چه میزان سرمایه غیر نقدی می باشد. چنانچه بخشی از سرمایه به صورت آورده غیر نقدی تامین شده باشد، باید مشخصات و توضیحات سرمایه غیر نقدی به طور کامل در اظهارنامه درج شود.

تفاوت های شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص:

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص در اساسنامه شخص حقوقی سهامی خاص باید روزنامه کثیرالاتتشاری جهت درج آگهی های شرکت شود اما در شرکت با مسئولیت محدود اعلام و معرفی روزنامه کثیرالانتشار الزامی ندارد و اجباری نمی باشد.
در شخص حقوقی سهامی خاص، سرمایه ای که اشخاص وارد شرکت می کنند سهام گفته می شود و به هر شخص آورنده سهام، سهامدار گفته می شود اما در شرکتهای با مسئولیت محدود سرمایه ای که اشخاص وارد شرکت می کنند سهم الشرکه گفته می شود و به هر شخص آورنده سهم الشرکه، شریک گفته می شود.
در شخص حقوقی سهامی خاص پس از اینکه تایید نام انجام شد باید نسبت به پرداخت سی و پنج درصد  میزان سرمایه اولیه ای که برای شرکت اعلام شده اقدام نمود، که این مبلغ تا زمانی که شرکت به طور کامل ثبت شد نزد بانک بلوکه خواهد شد در حالی که شخص حقوقی با مسئولیت محدود نیازی به پرداخت هیچ مبلغی از سرمایه و بلوکه کردن آن نزد بانک نمی باشد.
​​​​​​​هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
در شخص حقوقی سهامی خاص جهت تغییر سهامداران باید از طریق نقل و انتقال سهام اقدام نمود اما برای تغییر شرکای شخص حقوقی با مسئولیت محدود باید از طریق دفترخانه اسناد رسمی اقدام نمود (البته برای شخص حقوقی با مسئولیت محدود نقل و انتقال از طریق دفترخانه اسناد رسمی تنها راه نبوده و جهت تغییر شرکا میتوان طی صورتجلسه ورود و خروج شرکا اقدام نمود).
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
برای شخص حقوقی سهامی خاص باید حداقل سه نفر به عنوان اعضای هیئت مدیره اعلام و معرفی شوند که این سمت ها و اعضا شامل مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره می باشند و دو نفر به عنوان بازرسین شرکت معرفی شوند. در حالی که برای شخص حقوقی با مسئولیت محدود نیازی به رعایت تمامی سمت ها نبوده و تنها با یک نفر به عنوان عضو و دو نفر به عنوان شریک قابل ثبت خواهد بود.
​​​​​​​هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
اعضای هیئت مدیره در شخص حقوقی سهامی خاص دارای دو سال اعتبار سمت بوده و بازرسین آن دارای یکسال مالی اعتبار قانونی می باشند، پس از اتمام مدت اعتبار اعضا و بازرسین باید مجددا مجمع تشکیل شود، مجمع تصمیم می گیرد که اعضا و بازرسین قبلی تمدید شوند و یا اعضا و بازرسین جدید انتخاب و معرفی شوند در حالیکه در شخص حقوقی با مسئولیت محدود معرفی بازرس الزامی ندارد و اعضای هیئت مدیره نیز برای مدت مشخصی انتخاب نمی شوند بلکه بنا به صلاحدید و موافقت سایر اعضا و شرکا می توانند در سمت خود باقی بمانند.
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
تمامی اعضای هیئت مدیره در شخص حقوقی سهامی خاص باید حتما دارای سهم بوده و سهامدار شرکت باشند فقط مدیرعامل مستثنی بوده و می تواند خارج از اعضای هیئت مدیره و سهامداران باشد در حالیکه در شخص حقوقی با مسئولیت محدود هر یک از اعضای هیئت مدیره می توانند بدون سهم الشرکه باشند و الزام و اجباری جهت شریک بودن آن ها نمی باشد و اعضای هیئت مدیره می توانندبدون سهم الشرکه باشند.

مدارکی که جهت ثبت شرکت سهامی خاص مورد نیاز است:

 هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
ارائه دادن و تکمیل مواردی مانند: تشریح کامل و واضح موضوع فعالیت مدنظر، ارائه نشانی محل فعالیت-آدرس و کد پستی شرکت دقیق و درست ارائه شود، ارائه نشانی محل سکونت - آدرس و کد پستی اعضای هیئت مدیره دقیق و درست ارائه شود و چنانچه شرکت دارای شعبه باشد درج آدرس و کدپستی دقیق شعبه، ارائه نام های مد نظر برای شرکت - اسامی باید حداقل پنج اسم ارائه شود که دارای سه سیلاب خاص باشند، اعلام سرمایه، مشخص نمودن تعداد و ارزش سهام، مشخص نمودن سمت های اعضای هیئت مدیره، مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت.
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
ارائه تصویر و کپی مدارک شناسایی کلیه اعضای هیئت مدیره، سهامداران و بازرسین.
پس از تایید نام شرکت گواهی بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ سی و پنج درصد سرمایه اولیه شرکت ارائه گردد.
چنانچه در ترکیب اعضای هیئت مدیره، سهامداران یا بازرسین شخص یا اشخاص حقوقی (شرکت) انتخاب شوند باید کپی آخرین روزنامه رسمی شرکت و معرفی نامه ارائه گردد، به موجب این معرفی نامه که در سربرگ شرکت تنظیم می شود شخصی از جانب شرکت به عنوان نماینده معرفی می شود، معرفی نامه باید در سربرگ شده بوده و توسط صاحب امضای مجاز یا مدیر عامل مهر و امضا شود ضمنا کپی مدارک شناسایی نماینده که شامل کپی شناسنامه و کارت ملی است به همراه معرفی نامه ارائه گردد.
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
در متن صورتجلسه اقرارنامه ای ارائه می شود که بایستی توسط کلیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل امضا شود. امضا این اقرارنامه که مبنی بر عدم ممنوعیت های قانونی اعلام شده در ماده های 141 ، 111 و 126 قانون جهت عضویت در هیئت مدیره و قبول سمت مدیرعاملی است همچنین ارائه در متن صورتجلسه اقرارنامه جهت امضای بازرسین مبنی بر عدم دارا بوددن نسبت فامیلی با مدیران یا مدیرعامل شرکت (نسبی و یا سببی) تا درجه سوم است، همینطور بازرسین در این اقرارنامه تائید و امضا می کنند که از مدیران و مدیرعامل شرکت حقوقی به ایشان و یا همسرشان مبلغی پرداخت نمی شود (این متن پس از انجام روند تایید نام ارائه می شود).
​​​​​​​هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
چنانچه در ترکیب اعضای هیئت مدیره، سهامداران یا بازرسین شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی غیر ایرانی وجود داشته باشد بایستی پاسپورت برابر با اصل شده به همراه ترجمه رسمی آن ارائه شود و برای اشخاص حقوقی برابر با اصل گواهی ثبت شرکت که حاوی آخرین وضعیت شرکت است ارائه گردد ضمنا برای شرکت یک شخص به عنوان نماینده قانونی شرکت معرفی شود و کپی پاسپورت به همراه اصل و برابر با اصل ترجمه رسمی نماینده ارائه شود.

مراحل و روند ثبت شرکت سهامی خاص :

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص عقد قرارداد با موسسه و ارائه مدارک مورد نیاز طبق موارد اعلام شده.
ارائه دادن و تکمیل مواردی مانند: تشریح کامل و واضح موضوع فعالیت مدنظر، ارائه نشانی محل فعالیت-آدرس و کد پستی شرکت دقیق و درست ارائه شود، ارائه نشانی محل سکونت - آدرس و کد پستی اعضای هیئت مدیره دقیق و درست ارائه شود و چنانچه شرکت دارای شعبه باشد درج آدرس و کدپستی دقیق شعبه، ارائه نام های مد نظر برای شرکت - اسامی باید حداقل پنج اسم ارائه شود که دارای سه سیلاب خاص باشند، اعلام سرمایه، مشخص نمودن تعداد و ارزش سهام، مشخص نمودن سمت های اعضای هیئت مدیره، مجوز مورد نیاز در صورت مجوزی بودن موضوع فعالیت.
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
 تنظیم صحیح و قانونی اساسنامه: از جمله مراحل مهم در روند ثبت شرکت تنظیم صحیح و قانونی اساسنامه است زیرا اساسنامه حاوی تمامی اطلاعات، مشخصات و موارد قانونی مربوط به شرکت می باشد. از جمله مواردی که مطابق ماده 8 اصلاحی قانون تجارت باید در اساسنامه قید و درج شود: ارائه دادن و تکمیل مواردی مانند: نام شرکت به طور صحیح و با ذکر عنوان سهامی خاص، مشخص نمودن تعداد و ارزش سهام، تشریح کامل و واضح موضوع فعالیت، ارائه نشانی محل فعالیت - آدرس و کد پستی شرکت دقیق و درست درج شود، ارائه نشانی محل سکونت - آدرس و کد پستی اعضای هیئت مدیره دقیق و درست درج شود و چنانچه شرکت دارای شعبه باشد درج آدرس و کدپستی دقیق شعبه، اعلام سرمایه، مشخص نمودن سمت های اعضای هیئت مدیره، شماره مجوز مورد نیاز در صورتی که موضوع فعالیت مجوزی باشد، مشخص نمودن شرایط تشکیل مجامع، اعلام شرایط و نحوه انحلال و تغییرات شرکت.
تنظیم اظهارنامه شخص حقوقی: جهت ثبت این نوع تنظیم اظهارنامه الزامی و اجباری می باشد مطابق ماده هفت قانون تجارت، اظهارنامه شرکت باید حاوی اطلاعاتی باشد که برخی از آن ها ذکر می شود: در اظهارنامه شرکت درج و ذکر نام بانک و شماره حساب مربوط به پرداخت مبلغی که موسسین و سهامدارن به پرداخت آن متعهد می باشند الزامی است، درج صحیح و کامل نام شرکت، مشخص نمودن کل تعداد سهام شرکت، تعداد سهم هر سهامدار، ارزش اسمی سهام، میزان سرمایه شرکت در اظهارنامه مشخص و تعیین می شود، همچنین در اظهارنامه به تفکیک مشخص می شود که از این سرمایه چه میزان سرمایه نقدی و چه میزان سرمایه غیر نقدی می باشد. چنانچه بخشی از سرمایه به صورت آورده غیر نقدی تامین شده باشد، باید مشخصات و توضیحات سرمایه غیر نقدی به طور کامل در اظهارنامه درج شود. تشریح کامل و واضح موضوع فعالیت، درج و اعلام آدرس و کدپستی شرکت به عنوان دفتر مرکزی و چنانچه شرکت دارای شعبه باشد درج آدرس و کدپستی دقیق شعبه در اظهارنامه شرکت سهامی خاص.
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
پس از تکمیل مدارک و تنظیم اوراق ثبتی شرکت و پس از انتخاب نام مناسب طبق ضوابط اعلام شده در بخش راهنمای انتخاب نام شرکت، درخواست ثبت شرکت و اخذ تاییدیه نام داده می شود و اسامی جهت بررسی به اداره ثبت شرکتها ارسال می شود. در صورتی که اسامی مدنظر دارای شرایط تائید باشند یکی از آن ها مورد تایید کارشناس قرار گرفته و به عنوان اسم شرکت اعلام می شود.
هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
پس از اینکه نام شرکت توسط کارشناس مورد تائید قرار گرفت، باید نسبت به افتتاح حساب بانکی و پرداخت مبلغ سی و پنج درصد سرمایه اقدام شود. سپس اوراق ثبتی شرکت امضا شده و جهت بررسی اوراق توسط کارشناس و تائید صحت امضاها به اداره ثبت شرکت ها ارسال می شود.
سپس اوراق و امضاها توسط کارشناس اداره ثبت بررسی می شود و در صورت تائید کلیه موارد، آگهی و شماره ثبت شرکت مد نظر صادر می شود.
​​​​​​​هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
پس از تائید اوراق توسط کارشناس و صدور آگهی تاسیس، بایستی نسبت به پرداخت روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار و اخذ دفاتر پلمپ مالیاتی اقدام نمود.

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص:

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص شامل موارد مختلفی است و بسته به اینکه شخص متقاضی خود اقدام نماید یا آن را به موسسه واگذار نماید تا حدودی متغییر است. هزینه ثبت شرکت سهامی خاص شامل مواردی مانند حق الوکاله وکیل دادگستری، کارمزد موسسه، هزینه حق ثبت و درج اداره ثبت شرکت ها، پرداخت هزینه روزنامه های رسمی و کثیر الانتشار، هزینه اخذ پلمپ دفاتر قانونی، هزینه های پست.
​​​​​​​هزینه ثبت شرکت سهامی خاص
موارد هزینه های اعلام شده به دلیل متغییر بودن در زمان های مختلف قابل ارائه نبوده و در زمان درخواست و پس از بررسی شرایط مدنظر و ارائه و احراز مدارک به طور کامل، دقیق و با جزئیات در اختیار شما عزیزان قرار خواهد گرفت. کارمزد موسسه بابت ثبت شرکت با اعمال تخفیف 6،000،000 ریال معادل ششصد هزار تومان بوده و سایر هزینه ها طبق فیش واریزی خدمت شما ارائه می گردد.​​​​​​​

مدت زمان ثبت شرکت سهامی خاص:

هزینه ثبت شرکت سهامی خاص با توجه به چند مرحله ای بودن روند ثبت شرکت زمان کاملا دقیقی نمیتوان ارائه داد و بسته به زمان و نحوه ارائه و تکمیل مدارک از سوی متقاضی و بررسی توسط کارشناس اداره متغییر می باشد. اما به طور میانگین مدت زمان ثبت شرکت شامل: تائید نام شرکت طی مدت سه روز کاری، بررسی مدارک توسط کارشناس اداره ثبت و صدور آگهی تاسیس حدود هفت الی ده روز کاری، می باشد. صدور روزنامه رسمی قوه قضائیه هفت الی ده روز کاری. به طور میانگین میتوان گفت مدت زمان ثبت شرکت حدود پانزده الی بیست روز کاری می باشد.

ثبت موسسه
شرکت تعاونی
شرکت سهامی عام
شرکت دانش بنیان
​ثبت شعبه و نمایندگی
شرکت تضامنی
شرکت با مسئولیت محدود​​​​​​​
شرکت سهامی خاص
شرکت مناطق آزاد

 جهت دریاف اطلاعات دقیقتر از هزینه ثبت شرکت سهامی خاص و ریز پرداخت های وقت و دریافت مشاوره رایگان با ما تماس حاصل فرمایید.