ثبت شرکت آلامتو موسسه ثبت شرکت الامتو برترین موسسه ثبت ایران

موسسه خدمات اداری آلامتو

021 8842 3996
انجام کلیه خدمات بصورت غیر حضوری و حضوری
sabtalamto@gmail.com

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص در چیست؟ گام به گام ثبت شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود

تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

 

 

1- اولین تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص


 مطابق ماده 94 قانون تجارت شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که موضوع فعالیت آن صرفا تجاری است اما شرکت سهامی خاص می‌تواند هم در زمینه تجاری فعالیت نماید هم غیر تجاری .

2- دومین تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص


درشرکت سهامی خاص پس از تاییدنام 35درصد میزان سرمایه اولیه تا زمان ثبت کامل بلوکه بانک خواهد شد اما درشرکت مسئولیت محدود نیازی به پرداخت هیچ میزان از سرمایه به بانک نمی باشد. در این نوع شرکت مبلغ اولیه سرمایه پرداخت نمیشود فقط در زمان ثبت مدیرعامل اقرار می کند که مبلغ را دریافت کرده است ( این اقرار میتواند ظاهری و بدون پرداخت مبلغ باشد).

3- سومین تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص


درشرکت با مسئولیت  محدود اگر بخشی از سرمایه آورده غیرنقدی باشد ثبت این آورده ها توسط شرکا انجام می شود و مسئولیت تایید صحت بر عهده آن ها می باشد اما در شرکت سهامی خاص ثبت و تایید آورده های غیر نقد توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می شود.

4- چهارمین تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص


در شرکت با مسئولیت محدود سود هم میتواند به نسبت سهم الشرکه و سرمایه شخص در شرکت باشد هم میتوان در اساسنامه شیوه دیگری جهت تقسیم سود مشخص نمود ، در حالیکه در شرکت سهامی خاص سود  به نسبت تعداد سهام می باشد و هیچ روش دیگری قابل ارایه نمی باشد .
5- در شرکت سهامی خاص به سرمایه ای که شخص با خود به شرکت وارد می کند سهام و به آن شخص سهامدار گفته میشود اما در شرکت های مسئولیت محدود به سرمایه ای که شخص با خود به شرکت وارد می کند سهم الشرکه و به آن شخص شریک گفته میشود.
6- در شرکت سهامی خاص تمام اعضا هییت مدیره باید سهامدار هم باشند تنها مدیرعامل میتواند خارج از هییت مدیره باشد اما در شرکت مسئولیت محدود  الزام به شریک بودن اعضا هییت مدیره نمی باشد و اعضا هیات مدیره میتوانند بدون سهم الشرکه باشند.

 

7- هفتمین تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص


تغییر سهامداران در شرکت سهامی خاص از طریق نقل و انتقال سهام و در شرکت مسئولیت محدود از طریق دفترخانه اسناد رسمی انجام میشود ( مگر اینکه از طریق نقل و انتقال نبوده و طی صورتجلسه ورود و خروج انجام شود که در بخش های دیگر به تشریح کامل آن پرداخته ایم ).
8- تعداد اعضا هییت مدیره در شرکت سهامی خاص حداقل ۳نفر،تعداد بازرسین ۲نفر و هرسه سمت)مدیرعامل،رییس هییت مدیره و نایب رییس هییت مدیره حتما باید مشخص باشد اما شرکت مسئولیت محدود با یک نفر هم قابل ثبت خواهد بود.

 

9- نهمین تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

در شرکت با مسئولیت محدود الزامی به داشتن بازرس وجود ندارد اما در شرکت سهامی خاص الزما دو بازرس باید معرفی شود .
 

10- مورد دهم تفاوت شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص

در اساسنامه روزنامه کثیرالاتتشاری جهت درج آگهی های شرکت اعلام میشود که در شرکت با مسئولیت محدود الزام به درج و اعلام روزنامه کثیرالانتشار نمی باشد
11- در شرکت سهامی خاص اعضا هییت مدیره دو سال و بازرسین یکسال مالی دارای اعتبار می باشند. و پس از پایان یافتن این مدت مجددا مجمع باید تشکیل و نسبت به تمدید افراد قبلی یا انتخاب اعضا و بازرسین جدید تصمیم گیری شود در حالیکه در شرکت مسئولیت محدود بازرس وجود ندارد و اعضا هیات مدیره تا هر زمان که تمام اعضا موافقت داشته باشند در سمت خود باقی خواهند ماند.


 

مزیت های ثبت توسط موسسه ثبت شرکت آلامتو:

1) مشاوره رایگان
2) کارشناسان حرفه ای
3) صرفه جویی در هزینه
4) صرفه جویی در زمان
5) اعزام کارشناس به محل کار شما
6) پشتیبانی آنلاین
​​​​​

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده

مزیت های ثبت توسط ثبت آلامتو:
1- مشاوره رایگان
2- کارشناسان حرفه ای
3- صرفه جویی در هزینه(حداقل کارمزد)
4- صرفه جویی در زمان
5- اعزام کارشناس به محل کار شما
6- پشتیبانی دائمی​​​​​​​